Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
   
   
  Inämb ku nätäl' aigu sõit jäl Antsla-Kanepi buss', noidõ katõ peris suurõ kotussõ vaihõl es käü bussi mitu aastat.

  «Rahvas ei tiiä viil, et buss' käü, päält minnu sõit' bussin viil üts' inemine,» kõnõlõs Urvastõ kandi kirämiis' Contra, kiä õkvalt vahtsõ bussi perrä pruuv'sõ. Contra härgütäs õdagu Kanepihe vai edesi Tartohe sõitma nii Kuldri risti, Urvastõ, Kärgula ku Koigõra rahvast – ku katõ kuu joosul rahvas sõitma nakka-i, sis om paikliidsi inemiisi võitlus bussi iist as'alda olnu ja liin' pandas jäl kinni. Bussi iist and' allkirä 129 Urvastõ kandi inemist.

  «Ma panõ kimmäle poodi mano kuulutusõ üles!» lupa Oja Mare (57) Koigõra küläst, kink sõnno perrä lätt külärahval säänest bussi vaia külh. «Esi ma sõida autuga, a ku õdagu Kanepi puult mõni küläline tulõ, sis om hää, ei piä autuga perrä minemä.»

  Vahtsõnõ buss' sõit Antslast Kanepi poolõ iispäävä, kolmapäävä, riidi ja pühäpäävä kell 18.05 ja Kanepist tagasi kell 19.20. Contra sõnno perrä joud buss' Kanepihe nii viistõisku minotit inne säidset, kümme minotit ildampa saa ümbre istu Tarto bussi pääle. Bussiga saava Kanepist Antsla pääle ka Tartost tulõja: vahtsõnõ buss' uut är Tarto bussi.

  «Mul om ka sääne ettepandminõ, et väega tunnõt puut' «Aid ja Kodo» Kanepin võinu umma vallalõolõki aigu kas vai kõrd nädälin kellä säitsmeni pikendä, sis saas' rahvas õdagu tast aiakraami osta ja kodo tagasi sõita,» pakk Contra.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!