Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
   
  Võro liin pidä seo nädäli lõpun umma 231. sünnüpäivä, midä hoit kuun kultuuri- ja spordihõngolinõ perrefestival päälkiräga «Koton om hää».

  «Uma inemise saava hinnäst näüdädä ja kõigilõ perreliikmilõ om midägi pakku,» kõnõl’ Allasõ Anti tuust, miä nime takan om. «Sünnüpäivä valmistasõ ette nii suurõ ku väiku, noorõmba ja vanõmba. Kõrrast inämb otsitas ummi juuri ja tahetas tuud vällä paistu laskõ. Nii tuu kotus mugu kimmämbäs saa.»

  Suurt pito põhjõndas liinapää tuuga, et Võro liinal lätt häste: seo kuu om olnu ettevõtmiisi täüs ja kuu lõpupääväl tulõ poolõ aastasaa tähtsündmüs – vahtsõnõ Võro gümnaasium tege ussõ vallalõ. «Koolimaja, mis om Võro liinast vanõmb, saa kah õigõs aos kõrda,» kitt Allasõ Anti.

  Liina sünnüpäävä aigu saava kõik tutvust tetä Võro katõ põhikooli, vahtsõ Kreutzwaldi kooli ja Keskliina kooliga.

  Liinapää kuts riidi õdagu liinarahvast ja -sõpru ütitsele rongikäügile, miä lätt spordikeskusõ mant pidoõdagulõ Keskliina parki. Kiä olõ-i perämädsel aol Võrol käünü, soovitas tä üle kaia ilosas tettü Vee uulidsa ja Tartu uulidsa järvepuulsõ otsa.

  Võro liina tunnuslausõ om «Üts ummamuudu liin». Allasõ Anti märgot’ liina ummamuudu olõmisõ sisust: Võro paistus silmä tuuga, et tan om pall’o häid ettevõtmiisi tervele perrele ja pall’o omma viil massulda kah. Tuud tsihti plaan liinapää edespite viil kimmämbält aia.

  Võro liina sünnüpäävä kavva saa kaia www.voru.ee päält.

  Harju Ülle
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin