Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lõõdsapido Valgjärvel
   
  22.08 kell 14 naatas Kanepi kihlkunnan Valgjärve küläplatsi pääl lõõdsapito pidämä.

  Pidokõrraldaja Luiga Anu ütel’, et tulla om lubanu 50 lõõdsamängjät. Lõõdsahelü pand tandsma rahvatandsurühmä ja küllä tulõ ka Rakvere miihikuur.

  Põlva lõõtspilliselts and kätte timahavadsõ Kikka Karla nimelidse lõõtspillipreemiä – Tauli Antsulõ ja Lumõ Aigarilõ lõõdsatraditsiooni tutvastegemise ja elonhoitmisõ iist.

  Peetäs meelen Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä. Latsilõ om kah tegemist.

  Pittopäsemise iist kimmäst rahha ei küstä – või anda esi uma tundõ perrä.

  Kiä taht pidol käsitüüd vai süüki müvvä, kõlistagu ette tel 5343 9436 (Anu).

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin