Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
   
  Kiä tahtnu kas esi tetä vai tegemä opada maailma edimäst võrokeelist puutrimängu, om oodõt 25.08 kell 12 Võromaa muusõummi (Katariina 11, Võro) plaani pidämä.

  Määnest vurhvi võinu võrokeeline puutrimäng olla ja kuimuudu passis võrokõisi esihindäs olõminõ taa massinavärgiga kokko, märgotasõ Visseli Agu ja Rahmani Jan Võro seltsist. Puutrimängõ tegemise tarkusõst kõnõlõs tuu as’a tundja Kaplinski Lauris. Üts märgotamisõ teema om, kas latsi mängumoodor Kodu (Kodu Game Lab) passis ka võrokeelidse mängu ülesehitämises.

  Oodõdu omma puutrioppaja, koolilatsõ, tudõngi ja tõsõ huvilidsõ.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin