Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
  Vana petäi tõi preemiä
   
  Tuud, kuis inneskine raudtiisild sõa aigu õhku lasti ja sõs perän vahtsõnõ ehitedi, kõnõl' Ruusa Põhikooli 2. klassi latsilõ vana petäi, mink uur'mine tõi näile muinsuskaitsõammõdi hiiepuiõ pääpreemiä.

  Luu mano >>
   
  Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
   
  Inämb ku nätäl' aigu sõit jäl Antsla-Kanepi buss', noidõ katõ peris suurõ kotussõ vaihõl es käü bussi mitu aastat.

  Luu mano >>
   
  Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
   
  Vagivahtsõn tiimuusõumin om võimalik võrokeelist giidi telli ja Varbusõ tsäimajan umameelitsit olõngit kõrralda, ütel' muusõumi pää Renniti Marge.

  Luu mano >>
   
  Torm' nõst' küünü õhku
   
  Parhilla pand Arikese Tea (48) pere Karilatsin vahtsõst kokko küünü, mille katõ nädäli tagunõ torm' õhku nõst' ja kats'-kolm miitret edesi vei.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!