Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aheri Georgi suvõpilt
   
  Nastik
   
  Ütel pääväl, ku latsõlatsõ olli kotust är lännü, oll’ hinnäst latsi liivakasti pääle päivä võtma säädnü üts ligi meetripikkunõ nastik.

  Et tuu om nastik, sai selges õkva edimädse päälekaemisõga. Kats kõllast lapikõist kukru pääl um üts väega kimmäs nastigu tunnus. Mõnikõrd võiva nuu lapi olla kas peris valgõ vai oran˛i. Ütskõrd olõ trehvänü ka peris verevit lapikõisi nägemä.

  Kuna siug oll’ väega rahulik, lasksõ tä manu käpile ja kai egäs juhus silmä sisse kah. Oll’ illus ümmärgunõ silmäterä. (Rästigu silmäterä um piklik õkva nigu kassil päävä käen ja silm esi um illus rubiini värvi verrev).

  Märkse, mis taa siuga sis pääle naada. Latsilõ või-olla tä nii väega ei miildü, tuuperäst arvssi parõmbas siug kohegi kavvõmbalõ är viiä. Poig oll’ rõõmsalõ abis ja tõi tarõst kilekotikõsõ.

  Haardsõ sivvul hannast kinni ja tsusksi tä kilekotti. Poig istsõ autoruuli ja ma uma kilekotikõsõga timä kõrvalõ. Nii ku moodor käümä läts’, nakas’ kotist haisu tulõma. Hais oll’ kõva. Tuud mugu tull’ ja tull’.

  Teimi auto aknõ valla, a tuu es avita sukugi. Hais oll’ nii hirmsa, et meil mõlõmbal läts’ süä kur’as. Sõitsõmi õnnõ viis minutit ja peimi kinni edimädse oja veeren. Hüpsi nii ruttu ku sai autost vällä ja tei kilekoti valla. Siug libist’ hinnäst aigupiten kotist vällä, haisut’ viil jumalagajätmises ja sivvõl’ vette.

  Vesi um nastikulõ väega meeleperäne kotus. Viin liigus nastik osavalõ ja kipõstõ, esiki nii kipõstõ , et püüd viist kalakõisi. Ütskõrd kaimi latsõlatsõga Saarõmaal, kuis nastik meren vetikide vahel ogaligu kinni püüdse ja veeren kivi pääl ka är sei. Kõgõ päämine süük um nastikulõ siski kunn. Suvõ algusõ poolõ püüd tä viist ka kunnapoigõ ja vahel maa päält hiiri.

  Nastik tüküs tarõ manu tuuperäst, et väetüsemulla vai saepuru-unigu sisse nahksõ kestaga valgõ muna hauduma jättä. Harilikult põimukuu algusõn tulõva munnõst poja, kes kõrraga nakkasõ süvvä otsma (väikeisi kunnõ ja suurõmbit mutukit). Süvvä tulõ kipõstõ, selle et mõnõ kuu peräst piät talvõkorterilõ minemä, et keväjä sis ummi nastigu-asju ajamist alusta.

  Aheri Georg,
  luudusõmiis Varstust
   
  Nastiku tunnõt är pää perrä.
  Aheri Georgi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin