Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  II Kapõra tandsukursusõlõ (1936) kokko tulnu noorõ.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Kapõra nuuri pido
   
  Eesti Vabariigi edimädsel aol oll’ nuuri meelest hää pido sis, ku sai tetä näütemängu. Nii märgoti ka Vahtsõliina kihlkunna Kapõra külä noorõ. 23. põimukuul 1925 oll’ külä algkoolin pidoõdak, kon kanti ette kolmõn jaon draama «Roinila talus».

  Et etendüs häste vällä tull’, sis kirot’ tuust ka Wõru Teataja (29.08.1925). Artiklin kiteti, et esieränis häste tull’ vällä esisugumaidsi tüüpe mängmine.

  A päält näütemängu plaanin olnu elävide pilte näütämine (midägi kino ja slaidipilte vahepäälist) läts’ tävveste summa. Kur’a juur oll’ bengaal – pilte näütämises tarvilik suurõ valgusõga lamp. Tuu naas’ säänest paksu savvu vällä ajama, et nätä es olõ midägi. Savv haisas’ viil nii hirmsahe, et kooli saali kokko tulnu rahvas naas’ ökätämä.

  Aoleheartikli kirotaja, kiä nimmas hinnäst Pidulolijas, karist’ luu lõpun, et ku ei mõista sändsit riistu tarvita, sis olnu parõmb noidõga ülepää mitte tegemist tetä…

  A tuu õnnõdu juhtuminõ es sekä Kapõra nuuril edespite pidoõdagidõ pidämist.

  Esihindäst mõista käve kõrraligu pido mano ka tands. Mändse Kapõra noorõ tandsmist opma kokko tulli, tuu om nätä Timmo Mihkli tettü pildi pääl, miä om peri aastast 1936.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin