Nummõr' 341
Põimukuu 18. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Rohilinõ nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Piksetorm es tii mi kandin viläle suurt hätä
 •  
 • Lõõdsapido Valgjärvel
 •  
 • Võro liina sünnüpäävä teema: «Koton om hää»
 •  
 • Kiä taht tetä võrokeelist puutrimängu?
 • Märgotus
   
 • Keelepesäst om api
 •  
 • Üts küsümüs
 • Elo
   
 • Päkäravvakandlõ helüjälgi pääl
 •  
 • Räpinä paprõvabrigu papinukaäri häitses
 •  
 • Nastik
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  ilmaparandaja
   
    
  Hullõmb ku katsk
   
  Mõni aasta tagasi jäivä lehmä haigõs. Hullu lehmä tõppõ. Maaha tapõti kõik, kiä kahtlasõ olli. Veidükese edesi näimi Võsa Petsi saatõst, kuis tsirgugripi aol tuhandit kannu matõti. Maa oll’ näist valgõ. No om meil Aafriga tsiakatsk ja tsiko kõrd luujakarja minnä. Käen om kõiki tsiko mihklipäiv.

  Lätist katsk meile tull’. Õks inemine tuu man sussõrd’, ei kiäki tõnõ. Tsiga ei olõ rändäjä tsirk, timä esi Aafrikahe tsiakadso perrä ei linda. Inemine saa esi kõgõ sitaga nakkama. A ku kiäki om vaia maaha lüvvä, sis...

  A olku sis tuu as’a man võrdsus kah! Ei olõ täämbä inämb niimuudu, et üte tsia kaivami maa sisse, tõisil lasõmi olla. Võrdõigusvolinik võinu suu vallalõ tetä. Tuu pendeldäs õnnõ esi värvi ja esi polaarsusõga inemiisi vaihõl, a tsiga om tsiga – nii terve mõistus ütles!

  Inemine pidä hinnäst tsiast parõmbas. Ku Etkär lihasüüjäpisiläsega haigõs jäi, es tapõta tervet timä eräkunda maaha. Etkärit tohtõrdõdi ja joba om timä tüül tagasi.

  Tõsõn eräkunnan om autorollo seen. Tsiakatsk om tuu kõrval noho, a ma ei näe millegiperäst üttegi lapjut välkmän.

  Eräkunna laut häitses edesi, huulmada tuust, et autorollo nakkas viil kipõmbahe külge ku tsiakatsk. Jälle haigus. Armuandmalda.

  Ku tuu laudan om, sõs nakkasõ inemiisil näpu süütmä ja silmä kaema, kost na leevo, kost na praavo panda. Kõik, mis ripakil, pandas tuuri. Ja kõik, mis ei olõ ripakil, pandas ripakilõ ja sõs tuuri.

  Ku sa autorollo külge saanulõ inemisele otsa kaet, sõs autorollo tunnussõs om tuu, et täl om lamba nägo. Ja tä salgas viimädse veretsilgani.

  Autorollo võtt inemise üle. Ega inemine inne autorollost vallalõ ei saa, ku sa täl tuu autorolloga käe maaha lüüt. Maahalüüd käe asõmõlõ tõist kätt ei kasu – ega käsi lohe pää olõ-i, tuu om maailma praktikan perrä uuritu.

  Inemine om egä mängu man kõik aig tuu kõgõ nõrgõmb jakk. Ütski elläi pääle timä ei varasta, ei võlsi, ei võta lainu, ei jää võlgu.

  Ütski elläi pääle inemise ei murra, ku täl kõtt täüs om. Ütski elläi pääle inemise ei murra liigikaaslast.
  Kõigil eläjil om uma otsmisõ aig, pääle inemise, kiä om kõik aig kiiman. Ütski elläi pääle inemise ei olõ umast persest ja udarist valuutat tennü.

  Sõs om ka loogilinõ, et ütski elläi pääle inemise ei käü kerkon, selle et täl ei olõ sitta henge pääl, mille peräst murõhtama pidänü.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin