Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hirvlaanõ Milvi Sepä talo kodokohvikun kõnõlõman. Taloperemiis Hallapi Urmas (hääd kätt) kullõs huviga ummamuudu juttõ uma kodomaja (vana magasiaida) ja sääl toimõndanu inemiisi kotsilõ.
  Harju Ülle pilt
   
  Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
   
  2. põimukuu õdagu tetti Kanepi kerikun vallalõ nädälipäävä kestvä kihlkunnapäävä, kohe oodõtas kõiki, kiä tast kandist peri omma.

  Vägevä kihlkunnapäävä tetti selle, et timahava saa müüdä 340 aastat Kanepi kihlkunna luumisõst.

  Roodsi kuningas Karl XI pand’ 1675. aastal kokko Otõpää, Põlva ja Urvastõ kihlkundõ viirmädse ala. Kanepi kihlkund om üts Eesti herksämbit kante, kon om haridust ja kultuuri tähtsäs peetü jo mitosada aastakka.

  Edimäne päiv olli üle terve kihlkunna vallalõ 16 talo ja kodo ussõ. Sai kaia näütüisi, juvva kohvi, osta käsitüüd, kaia kodoeläjit, parvõta.

  Sepä talo kohvikun kõnõl’ kodoluulanõ Hirvlaanõ Milvi Kanepi jõõviirse otsa (kutsuti umal aol Piidsa küläs) elost, huunist ja kirivä eloluuga inemiisist.

  Seldsimaja hoovi pääl leivä vanõmbaiälise tandsu. Õdagu pääle vallalõ tegemist oll’ kerikun kontsõrt, kon sai kuulda vahtsõst kõrda saanut hõrilat.

  Järgmäne päiv oll’ Koorastõ mõisan perimüsepäiv ja sugupuiõ kokkopandmisõ oppus.

  Kõnõli ja tiidmiisi sugupuu tegemisest jagi Põdra Rein, Tinni Maimu, Ahasõ Rein, Rätsepä Tõnis ja Paju Imbi. Kõnõldi inemiisi rändämisest vanastõ ja täämbädsel pääväl, suguvõsa kokkotulõkidõ kõrraldamisõst ja tuust, kuis sugupuu tegemises internetti pruuki.

  Tulõman om viil luudusõ päiv, filmipäiv, tervüsepäiv. 7. põimukuul kuts Mesipuu talo kõiki tüütarrin vanno kihlkunna laulõ laulma ja Kõivupuu Marju kõnõlõs kihlkundlikust perimüsest. Puulpäävä tulõ Jõksi laululaval kihlkunna laulu- ja tandsupäiv, mis lõpõs simmaniga.

  Viimätsel pääväl pandas Kanepi kerkuaian ja pargin palama kündle, et mälehtä Kanepi kihlkunna inemiisi.

  Kõrraldaja kutsva ka kõiki tõisi Kanepi kihlkunnaga köüdetüid inemiisi üle ilma koton kündle palama pandma. Ku saa, sõs võissi inemise ka internetin Kanepi valla kodolehe pääl uma kotussõ kaardi pääle märki.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin