Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aheri Georgi suvõpilt
   
  Piibitäjä (väänkael)
   
  Piibitäjät (kutsut ka piitäjä, tiiotaja, põvvatsirk, eesti keeli väänkael) olõ ma uutnu mitu aastat mõnda pesäkasti pessä tegemä. Kats-kolm viimäst aastat omma piibitäjä egä keväjä huiknu ümbre maja umma terävät kii-kii-kii huikmist, a kõgõ omma nä löüdnü pesäkotussõ kostki muialt.

  Kuigi piibitäjä om hähnläisi sugukunnast, om tä uma vällänägemise poolõst tõisist hähnest hulga tõistmuudu. Nokk om täl väikukõnõ ja laemb ja säändse nokaga om väega rassõ esi puu sisse pesämulku raku, tuuperäst tege tä uma pesä tõisi hähne tettühe pesämulku vai hoobiski pesäkasti.

  Jala omma õkvalt nigu tõisil hähnel, nii et kats varvast kaes ettepoolõ ja kats taadõpoolõ. Pikk ja peenükene kiil om säänesama ku tõisil hähnel ja seoga om hää kuklaisi pesäst vai puu päält kokku raabitsa.

  Mu aian oll’ piibitäjä kodus pesäkast. Pesäkasti valiminõ võtsõ peris hulga aigu. Edimält sai valitus maja iin ollõv pesäkast ja säält roogiti vällä kõik, mis talvõ joosul kiäki sinnä oll’ kokku kandnu. (Ma arva, et tuu kandja oll’ värbkakk). Puu all maan oll’ vähämbält viis kuiunut uruhiire nahka, paar karihiire nahka ja üts tsirgunahk.

  Millegiperäst seo kast õks es miildü ja pesä tegemises valiti hoobis maja takan ollõv kast, mille sisse juba must-kärbsenäpp oll’ hindäle pesä tennü. Nii pesämatõrjaali ku muna visas’ piibitäjä lihtsäle vällä ja lõi uma muna pall’a kasti põh’a pääle. Sääne tõisi pessi ülevõtminõ omgi piibitäjäl kombõs.

  Poja olli munast vällän katõ nädäli peräst ja sis nakas’ üts suur söögiga pesä vahet vuurminõ. Pia egä viie minudi takast tull’ esä- vai imätsirk, nokk kuklaisi vai kuklasõmunnõ täüs, ja neo topiti sis kõgõ nällätsembä poja noka vahelõ. Kõgõ nällätsemb poig om süütjä meelest tuu, kes noka kõgõ inämb lakja aja. Kolmõ nädäli peräst ütel päältlõunal olli poja juba nii suurõ, et lindsi kõik pesäst vällä imä ja esäga üten mõtsa esi kuklaisi otsma. Kuklasõ ommaki piibitäjä põhisüük, sekkä võtt vahel ka muid mutukit ja härmläisi.

  Aheri Georg,
  luudusõmiis Varstust
   
  Piibitäjä kaes pesäst vällä.
  Aheri Georgi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin