Nummõr' 78
Piimäkuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana petäi tõi preemiä
 •  
 • Antslast Kanepihe saa jäl bussiga sõita
 •  
 • Suurõtiimuusõum' and võrokeelist tiidüst
 •  
 • Torm' nõst' küünü õhku
 • Elo
   
 • Umakultuur' tõi maainemise Karilatsi
 •  
 • Nuur' taloperemiis' sai jahimehejutu-preemiä
 •  
 • Rõnnamärk' avitas?
 • Märgotus
   
 • Kruuda Oliver: ma taha, et must üts'kõrd midägi maha jääs
 •  
 • Inemine opp' terve elo
 • Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
   
   
  Kagahii kaminat!
     
   Kasaritsa mehel Raudsepä Ludvil (83) om koton ummamuudu kammin-ahi: tuul omma hobõsõ pää, jala, hand ja silmäs tahmaluuk'.

  Kammin-aho ehit' Bre˛nevi surma-aastal (1982) Ludvi vana sõbõr, Kosõ miis' Needo Villu (Vilbert). «Villu kuuld', et mu maja all oll' vanaesä hobõsõtall' ja mõtõl', et tallih piät iks hopõn' kah seeh olõma!» kõnõlõs Raudsepä Ludvi muheldõn.

  Õkva vana hobõsõtalli kõrval om Raudsepä pere sann, päält sanna om väega hää tallin istu ja hobõsõ kõtu all varda otsan vorstõ kütsä.

  Agronoomi haridusõga Raudsepä Ludvi om esi kah põnnõv miis': timä aian kasus 300 puu-, puhma- ja kasvusorti, tä om kirotanu mitmit raamatit ja kor'anu joba kooliaigu pall'o juttõ Kasaritsa rahva elost, osa noist om pant raamaduhe «Kuis vanal Võromaal eleti».

  Harju Ülle
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ku kiilt õnnõ kõnõlda ja mitte kirota, om ütel pääväl nii, et kiilt mõist viil mõnikümmend vanainemist.

  Võro Instituudi direktri Eichenbaumi Külli võro keelen kirotamisõst (VT)

   
   Uma Lehe sõbõr!