Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tille veski 1925. aastal. Pilt om peri sama aasta 22. põimukuu aolehest Wõru Teataja nr 94.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Kotitävve rüki jahvataminõ või kallis minnä
   
  Ütskõrd tõi üts peremiis Kanepi kihlkunnan Tilleorgo Tille veskile jahvatamisõs koti rüki, a esi läts’ är kodo.

  Veskimiis jahvat’ terä är nigu iks. Ku tä õdagu veskikivve puhast’, leüdse säält vaihõlt kakõnuid rahapaprit. Möldri imeht’ ja es mõista tuust midägi arvada, kelle uma vai kost nuu sinnä võisõ saia.

  Pia kihot’ tuusama peremiis veski mano ja naas’ õkva nõudma, kas timä rüä om jo är jahvatõt ja kas kotist olõ-i leütü 1200 marka, mis täl sääl hoiul olli olnu, a veskile tullõn oll’ är unõhtanu.

  Nüüt sai ka möldri arvo, kost rahatükü kivve vaihõlõ olli saanu. Peremiis jäi rahast ilma, kaivada es olõ kellelegi. Tulõ õnnõ imehtä andsagu rahahoitmisõ kotussõ üle.

  Taa lugu johtu 90 aastat tagasi põimukuu keskpaigan veskin, mis jääs Ahja jõõ kura poolõ pääle.

  Pildi pääl olõva Tille Veskijärve ja huunõ om üles võtnu Vedelä mõisa umanik Keele Eduard 1925. aastal. Huunõ ja elomaja ehit’ 1909. aastal lätläne Semeli Johan, kiä tüüt’ innemb Võro piiretüsevabrikun. Sääl oll’ tä massinavärgi meistri ja ai kokko hää raha. Tille veskit pidi Semeli Johan 1940. aastani. Sõs läts’ veski Hurmi massinaütistüle ja päält tuud Kalju ja Külvaja kolhoosilõ. Täämbädses om veskihoonõ är laonu.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin