Nummõr' 340
Põimukuu 4. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Seeneaig võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Kurgil kasv kinni
 •  
 • Seo nätäl peetäs Kanepi kihlkunna 340. aastapäivä
 •  
 • Girl power Võromaa muudu
 • Märgotus
   
 • Uma Lehe varsaigä
 •  
 • Kas saami kokko Kaika suvõülikoolih Räpinäh? Jah, kimmähe!
 • Elo
   
 • Kasvomaja ku kunstiteos
 •  
 • Räpinä loomõmaja om umas võet
 •  
 • Katõmiitrene lõõdsamiis
 •  
 • Pääsnä külä uutsõ lahvkat
 •  
 • Piibitäjä (väänkael)
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Säinasti Ene 
    
  Juhtkiri: Opkõ võõrit kiili!
   
  Midä rohkõmb kiili inemine mõist, tuud parõmb. Hää, ku mõist kiilt vai niigi pall’o, et ei lasõ hinnast är pettä. Ilmah olõ-i üttegi kiilt, midä ei tasossi oppi. Kiil ei olõ süüdü, et inemise tedä halva as’a peräst pruukva.

  Umal aol es taheta oppi vinne kiilt, selle et tuud sunniti pääle. Ku Eesti vabas sai ja koolih es piä inämb vinne kiilt opma, lõpõtõdi tuu oppus ka mi kandih inämbäste är. Kuigi om peris pall’o ammõtit, kon piät ka vinne kiilt mõistma.

  Ku võro kiilt ei mõista, sõs vast säänest tüükotust ei olõ, midä pitä ei saa. A tuu peris õigõ ei olõ, ku perimüskultuuri oppaja kõnõlõs umma kiilt õnnõ 45 minotit tunnih, a ülejäänü aig tuud kiilt ei pruugi. Ega ma hiidä-i kellelegi midägi ette. Ma tiiä umast käest, ku rassõ om kõnõlda tõist kiilt ku inemine su vastah. Nigu esihindäst tulõ, et kõnõlõt vasta tuuhsamah keeleh, midä sukka kõnõldas. Om tuu sõs võro-eesti vai eesti-vinne keeleh. Kõik aig piät meeleh hoitmä, et eesti keele pääle tagasi es lääsi. A lõpus harinõt är, ku iks tuu pääle mõtlõt. Täämbädsel pääväl omma olõmah egäsugumadsõ nutividinä, minka saat laskõ hindäle egä veitü ao takast miilde tulõta, et pidit võro keeleh kõnõlõma.

  Minno pandsõ imehtämä, ku pall’o inemiisi om viimädse paari nädälä joosul küsünü mu käest Uma Lehe toimõndamisõ kottalõ. Tähendäs, nä lugõva taad lehte. Tähendäs, taad lehte om vaia. Jõudu tegijile ja lugõjile.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin