Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
   
  Säinasti Ene

  Hainakuu 7. pääväl tetti Võro raamadukogon vallalõ Contra lugõmisõ ja luumisõ kotus ni Elkeni Paul-Valteri üte maali näütüs «Pilt Paju uulitsast vahtsõ sanna man».

  Contra lugõmisõ ja luumisõ kotus om kolmanda kõrra pääl lugõmissaalin aknõalodsõ lavva takan. Ku luulõtajat hinnäst parajahe sääl ei olõ, sõs võiva kõik tahtja tuu kotusõ pääle istu ja lukõ vai luvva.

  «Looda, et tuu ei jää säändses kotussõs, kohe kiäki ei julgu istu,» naard’ Contra. Lavva pääl omma pleiädsitopsi, kohe Contra pand’ uma allkirä. Edespite pantas sinnä ka kiräplokk.

  Säändse kotusõ mõtõ tull’ raamadukogo direktril Kuljusõ Ingal, kiä varrampa kutsõ üles, et egän koton olõs Contra raamatit.

  Tõõsõ kõrra pääl vanõmba ni väliseesti raamatidõ tarõh saa sügüseni kaia Elkeni Pauli maali Paju uulitsast.

  Umaaignõ Võro suur luuja – koorijuht ja kunstnik – om 1976. aastal maal’nu tuuaigsõ Võro vahtsõ sanna kanti. Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja Ruusmaa Arthur kõnõl’ Paju uulidsa aoluust.

  Contra sai takastperrä õnnõsoovi ka läti luulõ tõlkõavvohinna saamisõ puhul. Avvohinna tõi Eduards Veidenbaumsi kogomigu «Mind ärge lugege» ümbrepandminõ.

  Hainakuu Hää Latsõ aokiräh om Contra ümbre pant Jonevsi Janisõ latsijutt «Nimi».
   
  Lugõmissaalin lövvät Contra kotussõ säändse sildi perrä.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin