Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
   
  Edimäst kõrda tuudi Võro folkloorifestivali aigu vällä viil üts rikkus – uma süük. 16 kohvikust, mis puulpäävä liina tekkü, läts’ hummogupoolõ häste noil, kiä saiva inemiisile vihma iist varjo pakku. A lõunas tull’ päiv vällä ja rahvast liiku inämb.

  Päävä mõttõ võtsõ kokko kohvigu Tsuua Süük pernaanõ Libliku Pille: «Naa kohvigu ommaki rohkõmb häätegemises. Ku festivali om olnu 21 aastat, sõs mi olõmi jo nii suurõ, et võimi tõisi avita.» Tsuua Süük and egä müüdü as’a päält kümnendigu Võro folkloorifestivali hääs ja tugõ viil eläjide var’opaika.

  Egä kohvik andsõ uma osa, et Võro külälise hinnäst häste tundnu. Kohvikidõ päivä kõrraldanu Karu Kadri kõnõl’: «Ku Võron omma suurõmba sündmüse, miä pall’o rahvast kokko toova, sõs om söögikotussist puudus. Nii et sääne kohvikidõ päiv võissi sakõmbahegi olla. Noid inemiisi om peris pall’o, kiä tahassi kohvikut tetä.» Kadri esi oll’ ammõtin Uma Söögi Kotussõn, kon Piiri Küük paksõ nii paigapäälitsest kraamist ku Võromaa retsepte perrä tettüt süüki.

  Kodokohvigu Uuõ Uulidsa Japatus iistvõtja Veeroja Eda, ütel’, et üts kõrd suvõ joosul om paras sõbra kokko võtta ja lõbusahe aigu viitä. «Ettevalmistusõs läts’ iks kolm-neli päivä är, üüse viil lõpõtimi, a nüüt omma tellitü söögi viie minotiga lavva pääl,» kitt’ Eda.

  Kohvikidõ kogõmus om saadu ja tulõva aasta tiidvä kõrraldaja, kuimuudu rehkendä küläliisi suuvõ ja ilma vingõrpussõlõ vasta panda.

  Säinasti Ene
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin