Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pakutrükiga kottõ tegemist opas’ käsitüümeistri Sepä Marika.
  Veski Marise pilt
   
  Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
   
  Säinasti Ene

  Põlva talorahvamuusõumin opsõva 8–10aastadsõ latsõ võro kiilt ja saiva inämb tiidä perimüskultuurist.

  Hainakuu laagri edimädsen vaihtusõn oll’ 20 last Võro- ja Põlva maakunnast ja Tartost. Laagri kõrraldaja Roobi Reet ütel’, et tahtjit oll’ inämbki, tulõva suvõ tetäs vast kolm vaihtust.

  Pall’o laagri tegemise olli köüdetü muusõumiga, näütüses ümbrekäügi ja maastigumäng huunit pite.
  Tarõ pääle olli Tulviste Urmasõl tettü taloeläjä ja sai mängi talolatsi mängu. Opitarrin tetti pakutrükki, poimiti paila, opiti luudust tundma ja matõmaatigat võro keelen, kõnõldi Võromaa savvusannast. Õdaguti mängiti tulõ man tsõõrimängõ ja prooviti jõudu.

  Kolm päivä oll’ täüs sakõt tegemist, järgmäne vaihtus tulõ Karilatsin 4.–6. põimukuu pääväl.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin