Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lasva maanaisi selts 1939. aastal annõtõt lipu pühitsemise pidol. Edimädsen rian keskel (lillilidse kleidiga) kodomajandusõ nõvvoandja Kivi Linda.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Tütrikust kasus talopernaanõ…
   
  Vanal aol es päse maanaanõ välläpoolõ umma kodoküllä ega kavvõmbahe kodokihlkunna kerkot. A sõs naas’ elo pernaasõ käest rohkõmb tiidmiisi nõudma, ku koton imä käest oppi sai.

  1927. aastal tull’ Tarto liina kokko ligi paarsada maanaist, tuust sai algusõ maanaisi seltse ja ütisüisi luuminõ.

  Võromaal tetti edimädse naisiseldsi Misson ja Vaabinan. 1933. aastal kõrraldõdi Antsla kodomajanduskoolin üleriigilidse maanaisi suvõpäävä.

  1938. aasta lõpus oll’ Võromaal joba 35 maa- ja pernaisi seltsi. Noidõ kaudu kõrraldõdi pernaisilõ kodo ilosas tegemise oppuisi, esieränis panti tähele küüke ja kemmergide kõrda.

  Tüüle panti laulukoori, näütlemis- ja käsitüütsõõri, peeti kõnnõ-, tüü- ja pidoõdagit. Päätähtsä oll’ tuu, et noorõ niisama es videlnü.

  1935. aastal luudi Lasva maanaisi selts. 16. hainakuul 1939. aastal pühitsedi sisse näile annõtõt lipp. Lipu pühitsemisel Kütioron pidi kõnnõ Lasva maanaisi seldsi edenaanõ Meltsi Erika.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin