Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
   
  6.–9. põimukuul tulõ viies Haanimaa suidsusanna nätäl.

  Suidsusannast kõnõlõs Kaasiku Ahto, palgõlõ vara ragomist ja tappõ tegemist oppas Jalaja Aivar. Puulpäävä om sannapäiv ja pühäpäävä tetäs huvisõit mitmehe Haani kandi tallo esisugumaidsi suidsusanno kaemisõs.

  Savvusannu mano juhatasõ ja jutujärge hoitva Näki Silver ja Krista. Hinnäst tulõ aigsahe kirja panda, täpsembät teedüst saa http://suitsusaun.haanja.eu/.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin