Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aheri Georgi suvõpilt
   
  Pääsusaba
   
  Inne ku ma kiruta pääsusaba liblikust, tulõta miilde mi edimedse jutu kangõlast siili.

  Siilikesel om seenimaani häste lännü. Nüüt um mi keldri pääl kiviktaimlan suurõ kadajapuhma seen ja ümbre ukõrdaman siili-imä üten nelä pojakõsõga. Nii et mu ennustus oll’ õigõ: häid paiku elämises om mi aian küländ. Vai umma siili nakanu Umma Lehte lugõma ja säält teedüst saanu.

  A nüüt sis järgmädsest eläjäkesest. Tinavu saimi edimäst kõrda kokku 30. lehekuu hummukul, ku tä linnas’ läbi aia, aig-aolt mõnõ häitsmekese päält nektärit limpsatõn. Juusksõ täl kaamõraga takan pia puultõist tunni ja sai täst hulga ilusit pilte.

  Mu meelest um pääsusaba üts mi kõgõ ilusambid liblikid. Päält tuu um tä ka mi pääväl lindavist liblikist kõgõ suurõmb. Ku tä tsiivakõsõ lakja aja, um noidõ laius 8 cm. Nime um tä saanu uma tagatsiibu välläküündüvide otsõ perrä, miä tulõtasõ pääsläse handa miilde.

  Pääsusabalõ miildüs ellä sääntsen paigan, kon kasus sarikalisi vai putkõlisi – aian näütüses till. Tilli pääl võitki hää õnnõ kõrral pääsusaba röövikid (vaklu) nätä.

  Ku röövik um õkva munast vällä tulnu, näütäs tä olõvat ku väiku tsirgu sitt kasvu pääl. Iist ja takast must ja keskelt valgõ. Röövik um väega hää isuga. Õigõ pia um tä juba mõnõ sendimiitre pikkunõ ja rohilist värvi, pääl musta triibu ja verevä täpi. Sääne värv piät tsirgukõisilõ teedä andma, et tä om halva maiguga ja ärke tedä putkõ.

  Ku röövik um hindä täüs süünü, sis tege tä hindäle ümbre kookoni ja täst saa nukk. Nuku kujul ta üle talvõ söögikasvu külen eläski ja keväjä om suurist värvilitsist liblikist jäl aian suur rõõm.

  Aheri Georg,
  luudusõmiis Varstust
   
  Pääsusaba.
  Aheri Georgi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin