Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
   
  Säinasti Ene

  Võro- ja Setomaal om naatu käsitüüijätüst tegemä ja tuud ostõtas häste.

  Rätsepä Aare Orava vallast ja Kruusamäe Meelike Verska vallast tegevä ijätüst Nopri talomeieri koorõst ja jogurtist.

  Toomõmäe talo pernaanõ Meelike naas’ ijätüst tegemä minevä suvõ raamadu perrä. Täämbädses om tä uma sordi vällä nuputanu, õnnõ ütte raamaduretsepti tarvitaski.

  Edimäst kõrd möi Meelike ijätüst minevä suvõ Seto kuningriigi pääväl. Ilm oll’ lämmi ja kõik 40–50 liitrit ostõti är.

  «Parhilla lätt kõgõ parõmbalõ maas’ka-basiiligu ja maas’ka-pipõrmündiga, pia saa vabarnaga naada tegemä,» seletäs Meelike. Ka seo aasta om plaan kuningriigi päiväl vällä minnä. Meelike pand viil süäme pääle: «Kõgõ tähtsämb jago retseptih om armastus. Sõs miildüs ka inemiisile.»

  Kõllõstõ valla Kopli taloküük tege ijätüst itaaliaperätselt ja tuust ka säändse nime – gelato ja sorbett. Gelato seku ei lüvvä vattu, a segätäs, nii et õhku om seen veidemb. Tuud möövä nä nii talon ku mõnõl suurõmbal pidol ja saa ka telli.

  Pernaanõ Mõtsa Kaire om retsepte ümbre tennü, et saassi paigapäälist kraami pruuki. Pääle klassikalidsõ vanilje-, šokolaadi- ja pistaatsiamaitsõ om tä tennü musta ploomi ja Vana Talina gelato’t, rabarbri-kaneeli-, laimi-pipõrmündi- ja mar’asorbette. Kairele paistus, et tuu vanaka ja musta ploomi maik lättki kõgõ inämb pääle.

  Kaire tarvitas kül Itaaliast peri massinat, a hää ijätüse saat timä meelest ka ilma massinalda. Edespite om talol plaanin ka ijätüse tegemise oppuisi tetä. Ja ku paprõ kõrda saava, sõs pakku kohvikilõ uma firma ijätüst.

  Nopri ijätüseplaan läts’ nuhhelpäähä

  Nopri talomeieri juhil Niilo Tiidul oll’ hindäl kah plaan naada Tarto Lõunakeskusõ taloturul uma talo koorõst ja piimäst tettüt ijätüst müümä. Keväjä soet’ki ijätüsemassina, minka saa pehmet ijätüst tetä. Maaülikooli inemise aviti esierälidse Nopri talo ijätüse retsepti kah tetä.

  Taloturu pääl saigi massin üles pantus. A ruum om väiku, ijätüsemassin aja lämmind ja tege ülearvo pall’o mürrä.

  «Üts variants om tetä külmäpandmisõs ja sõs müvvä,» märgotas Tiit, midä no tetä. «Ja muidoki saa ijätüst Nopri taloh osta. Ku rahvas tulõ, pandas massin tüüle.»
   
  Toomõmäe talo kodoijätüs.
  Pilt eräkogost
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin