Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Säinasti Ene 
    
  Juhtkiri: Panõ suvi purki!
   
  Kümme-viistõist aastat tagasi jätivä pernaasõ moosikiitmise ja hapnidõ kapstidõ tegemise. Elo läts’ õnnõ ülesmäke ja poodist oll’ kõkkõ saia. Latsõ ja latsõlatsõ es taha ka inämb vanaimä keedüssit liina vitä. Nii tull’gi hirm, et põlvõst põlvõ edesi antu retsepti ja tarkusõ kaosõ üteh vanaimmiga.

  A sõs naksiva kõik naasõ kotoh leibä küdsämä. Muudu lätsi torditegemise koolitusõ. Ja jälki naati purki pandma kõkkõ, mis pindre päält om saadu. Pindregi lätsi suurõmbas ni murro võeti vähämbäs.

  Täämbädses pääväs omma ostja leüdnü nii umaküdsedü leevä, kodonõ sahvt ja mahl ku ka kotoh tettü ijätüs. Kuigi suvõlämmi om hõrrõ küläline, om süämega tettü maius kõgõ kimmäs suutäüs.

  Parhilla om õkva tuu sissetegemise aig kätte jõudnu ja esi tettü om iks kõgõ parõmb. Sääl ei olõ seeh noid tähistü tähti, õnnõ puhas kraam.

  Jõudu kõigilõ, kiä suvvõ purki pruuvva ajja! Ja ärke unõhtagõ armastust mano panda.

  A nika ku suur suvi kätte jõud, avitas ilma kuumas küttä Eesti võrkpallikuundis, kiä näütäs parhilla hääd minekit euroliiga mängõh ni rehekuuh püüd kätte saia läbi aigu parõmbat kotust EMil. Ja esieränis põnnõv om mängulõ üteh ellä, ku mi kandist peri nuurmehe teevä mehetegosid.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin