Nummõr' 338
Hainakuu 7. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Pini pästse tõsõ pini soe hambidõ vaihõlt
 • Uudissõ
   
 • Võro folgipido näütäs Võromaa rikkust
 •  
 • Latsõ tulli suvõkuuli uma kandi kiilt kullõma
 •  
 • Ruitlanõ Võrol!a
 • Märgotus
   
 • Toetami umma põllumiist!
 •  
 • Säinasti Ene – Uma Lehe suvõtoimõndaja
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Uma kandi suvõlavastusõ
 •  
 • Vaskhuss – kasulik elläi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro folgipido näütäs Võromaa rikkust
   
  Võro folkloorifestival näütäs 8.–12. hainakuu pääväl Võro liinan Võromaa vaimurikkust.

  «Teppo August om seo kandi Stradivarius – timä meisterdedü lõõtspilli omma väega puhta helü ja esimuudu tämbri, nii-üteldä Teppo timmiga,» jaga ütte rikkusõ-kildakõist Valneri Kadri folgipido miiskunnast.

  Teppo tüüpi lõõtsu võikimängmine (11.07. kell 10) omgi üts folgipido päämine nagõl, kohe sõitva kokko parõmba mängjä üle terve maa.

  Lõõtsast tõmbasõ helü vällä nii kroonidu lõõdsakuninga ku vahtsõ julgõ pruuvja. Timahava võtt tõisiga mõõtu ka pümme muusik, kiä päält pruuvmist inämb Teppo pilli käest es saa.

  «Lõõdsahuvi om iks väega suurõs lännü. Põlva lõõdsakuuli tull’ talvõl kümmekund opilast mano, esimuudu vahtsit talentõ om,» kitt’ lõõdsamiis ja -meistri Tartese Heino, kiä uut huviga, kuis vahtsil võikimängmine lätt.

  Võrokõsõ omma naanu julgõmbalt vällä pakma ka umma söögirikkust.

  Edimäst kõrda om seokõrd Võro folkloorifestivalil kodokohvikidõ päiv (11.07.). Umma söögikunsti näütäs nii 15 kodost kohvikut.

  Viil inne tuud, 9.11. kell 19 pakva Piiri Küük ja Kolotsi talo paikligu söögi parõmbit palakõisi Kreutzwaldi muusõumi moro pääl.

  Viil mõnõ esimuudu folgipido ettevõtmisõ: tandsutsihi otsminõ, üükino luudusfilmega ja jutupiknigu vai jalotuskäügi. Hindäst saa rahvarõivin pilti tetä.

  Võro folkloorifestivali edimädse märgi sai Võro liin 6. hainakuu pääväl, ku väepaila saiva külge mõnõ mi väekamba kotussõ.

  «Mi tan Võromaal olõmi rikka ja saami viil rikkambas, ku tõsõ rikka rahva küllä tulõva,» ütles Valneri Kadri.

  Võro folklooripidolõ om tulõman 150 külälise ümbre, ummi tandsjit ja muusikit ast üles pia 400. Võro folkloorifestivali kava: www.vorofolkloor.ee

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin