Nummõr' 338
Hainakuu 7. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Pini pästse tõsõ pini soe hambidõ vaihõlt
 • Uudissõ
   
 • Võro folgipido näütäs Võromaa rikkust
 •  
 • Latsõ tulli suvõkuuli uma kandi kiilt kullõma
 •  
 • Ruitlanõ Võrol!a
 • Märgotus
   
 • Toetami umma põllumiist!
 •  
 • Säinasti Ene – Uma Lehe suvõtoimõndaja
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Uma kandi suvõlavastusõ
 •  
 • Vaskhuss – kasulik elläi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Munamäe tornipido
   
  90 aastakka tagasi (19.07.1925) oll’ Suurõ Munamäe pääl suur pido: pistü sai neläs torn. Wõru Teataja kirot’ katõ päävä peräst, et torni vallalõtegemise pito taheti pitä joba jaanipääväl, no sis sattõ nii kõvastõ, et pido tull’ edesi tougada.

  Ilm oll’ vahtsõl pidopääväl väega illos olnu ja Võro liinast vuurnu huvilidsõ joba varra hummogu Haani poolõ. Rikkamb rahvas sõitnu massinidõga, lihtsämbä inemise astsõ jalaga. Üts seltskund sõitnu esiki traktoriga.

  Torni-pido hõiganu vallalõ Võro maavalitsusõ esimiis ja põllumiihi juht Kohvri August.Kõnõldi tornist, miä tetti ütessä süldä (u 17 miitret) korgõ. Selge ilmaga oll’ tornist Petseri liin pall’a silmäga nätä.

  Pido oll’ väkev, no kümnekunna aasta peräst naati taad torni joba vanas pidämä ja puu naksi kavvõlõ kaemist segämä. Nii kerkü 1939. aastal viies Munamäe torn joba 25,7 miitre korgusõlõ. Parhilla om torn 29,1 miitret korgõ.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Suurõ Munamäe neländä torni vallalõtegemise pido 19.07.1925.
  Miku Johannese pilt. Võromaa muusõumi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin