Nummõr' 338
Hainakuu 7. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Pini pästse tõsõ pini soe hambidõ vaihõlt
 • Uudissõ
   
 • Võro folgipido näütäs Võromaa rikkust
 •  
 • Latsõ tulli suvõkuuli uma kandi kiilt kullõma
 •  
 • Ruitlanõ Võrol!a
 • Märgotus
   
 • Toetami umma põllumiist!
 •  
 • Säinasti Ene – Uma Lehe suvõtoimõndaja
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Uma kandi suvõlavastusõ
 •  
 • Vaskhuss – kasulik elläi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Säinasti Ene – Uma Lehe suvõtoimõndaja
   
  Uma Lehe päätoimõndaja suvõpuhkusõ aigu sääd järgmädse kats Uma Lehe nummõrd sääd kokko Säinasti Ene (49).

  Ene om Umalõ Lehele kirätüüd tennü joba kats aastakka. Tä om kirotanu maaelost mitmõ nuka alt, kultuuritegemiisist kanebikasvatamisõ ja veomassinakrossini vällä.

  Määne inemine Säinasti Ene om?

  Ene om peri Vahtsõliina kihlkunnast Oravilt, eläs sääl ja om ammõdi poolõst koolioppaja. Tä esi kirot’ hindä kotsilõ niimuudu:

  «Et ma piä juulih umma edimäst juubõlit, sõs nimmä tähtsämbä as’ana, et olõ vanaimä katõlõ latsõlatsõlõ – neläpoolõnõ Mikk-Mattias ja õkva aastadsõs saav Lisete. Ja vet näid tulõ viilgi. Mu kolm last omma jo uma elo pääl.

  Elä mehega katõkõisi. Meil omgi abielo, tuu tähendas, et avitami tõnõtõist ja saami peris häste toimõ.
  Olõ terve uma elo elänü Orava vallah, õnnõ keskkooli aigu elli Põlvah ja ülikooli aigu Talinah.

  Pääle tuud om mul olnu õnnõ üts tüükotus – Orava kuul. Oppajaammõdi kõrvalt olõ olnu rahvatandsurühmä Tuhkapusija juht, koolijuht, volikogu esimiis.

  Viimätsel aol olõ ka kirotanu, nii Orava valla lehte ku Umma Lehte.

  Aokiränik ma kül hindä kottalõ ei ütle, tuu jaos om mul vähävõitu päälepressmise loomust.»

  A et Uma Leht om sääne leht, miä hinnäst pääle pressi-i, a näütäs laembalõ rahvalõ kõkkõ põnõvat, miä Vanal Võromaal sünnüs, kitt tegüsit inemiisi ja näütäs ummamuudu juhtumiisi, sis võtt Ene iks ette ja pruuv lehe päätoimõndaja ammõtit.

  Nii et, hää lugõja, ku teile hainakuul midägi esierälist silmä-kõrva jääs, millest võisi lehejutt sündü, andkõ Enele teedä! Kirotagõ info@umaleht.ee vai kõlistagõ tel 526 8734.
   
  Säinasti Ene.
  Pilt eräkogost
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin