Nummõr' 338
Hainakuu 7. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Pini pästse tõsõ pini soe hambidõ vaihõlt
 • Uudissõ
   
 • Võro folgipido näütäs Võromaa rikkust
 •  
 • Latsõ tulli suvõkuuli uma kandi kiilt kullõma
 •  
 • Ruitlanõ Võrol!a
 • Märgotus
   
 • Toetami umma põllumiist!
 •  
 • Säinasti Ene – Uma Lehe suvõtoimõndaja
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Uma kandi suvõlavastusõ
 •  
 • Vaskhuss – kasulik elläi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aheri Georgi suvõpilt
   
  Vaskhuss – kasulik elläi
   
  Latsõ mängsevä tarõ ümbre. Kõrraga hõigas’ üts latsist, et meil um siug muru pääl ja et asi viil hullõmb olõsi, sis ütel’ hillä-tassa: «Ma vist sõkasi tälle pääle.»

  «Kas tä pandsõ ka sinnu?» küsse ma hirmuga. Ei, tull’ lühkü vastus. Lätsimi sis kaema, kas siug om alalõ. Oll’ tõnõ sama kotussõ pääl, kon poiskõnõ tedä näkk’.

  Kaimi perrä ja es olõki siug, oll’ hoobis sisalik. Sääne sisalik, kellel jalgu ei olõ ja kiä selle om nimes saanu vaskhuss.

  Naksimi sis kaema lähembält. Oll’ tõnõ nii 40 cm pikk ja läükse ilusalõ vasõkarva. Latsõ tahtsõ nüüt, ku asi selge, sisalikku peo pääle võtta.

  «Ega tä ei purõ?» küsse latsõ. Ütli: «Ei, kae, täl um nii väikukõnõ suu ja nii väiku hambakõsõ, et tä ei saa sinnu kuigimuudu purra. Ku peo pääle võtat, är sa handa kakku, muidu viskas hanna är, õkva nii ku tõsõki sisaliku.»

  Seleti latsilõ, et vanastõ arvssi inemise, et vaskhuss om väega kihvtine. A ei olõ sukugi.

  Ku vaskhussi lähembält kaia, sis om nätä, et tä pilgutas aig-aolt silmi, nii ku miiki tiimi. Siug silmi pilguta ei saa: täl omma läbipaistva silmälau kokku kasunu.

  Vaskhuss liigus väega aigumüüdä, selle saa tä süvvä aiglaisi eläjäkeisi: teokõisi, vihmavaklu ja aigladsõmpi sitikit. Nii et aian um vaskhuss peris kasulik elläi.

  Aida tä muidu ei tükü, ku aid õkvalt pedäjämõtsa vai niidü veeren ei olõ. Aigladsõ liikmisõ peräst saa täst tihti siili, rebäse, toonõkurõ, suukurõ vai esiki rästiku süük.

  Suvõ lõpun koorusõ imätse vaskhussi seen nahksõ muna seest pojakõsõ ja tulõva imä seest vällä ohukõsõ nahksõ kile seen. Paari tunniga päsese nä kile seest vällä ja sis nakkas pääle ohtlik «eluseiklus»: õnnõ mõnõ poja jõudva ellä kolm-neli aastakka, et esi poigõ saama naada. Vaskhussi, kiä ellu jääse, võiva ellä kooni 30aastadsõs.

  Mis mi vaskhussist sai: ku latsõ olli kolm kõrda vaskhussi peo pääl hoitnu, veimi tä mõtsa kannu pääle ja jäimi luutma, et tä viil mi muru pääle essüs.

  Aheri Georg,
  luudusõmiis Varstust
   
  Vaskhussi pelgämä ei piä.
  Aheri Georgi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin