Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Keelepessi om kolm kõrda inämb
   
  10. piimäkuu pääväl kitt’ Võro instituut kõiki latsiaiaoppajit ja latsiaiajuhtõ, kelle latsiaian om võrokiilne rühm ehk keelepesä.

  Keelepesä om sääne latsiaiarühm, kon latsiga kõnõldas võro kiilt, laultas ja mängitäs uman keelen. Sändsit keelepesärühmäkeisi om Vanal Võromaal no kolm kõrda rohkõmb ku neli aastakka tagasi.

  «Ku edimädsel aastal oll’ viis rühmä, sis no om noidõ arv kasunu 16 pääle,» ütel’ Võro instituudi keelepesäoppusõ vidäjä Nagla Triin. «Huviliidsi omgi rohkõmb ja latsiaia mõtlõsõ inämb tuu pääle, kuis uma kandi kiilt ja kultuuri ka latsilõ edesi anda.»

  Keväjä linnas’ keelepessist vällä 98 kuuliminejät last, kiä saiva üten uma keele ja meele pisiläse ni kingis vahtsõ piltsõnastu.

  Nagla Triin kuts sügüsest vahtsit latsiaiaoppajit keelepessä mano: «Ku om suuv süämen ja helge silmin, sis lätt kimmähe kõik häste!» Huvilidsõ saava ettevõtmisõ kotsilõ teedüst Võro instituudist.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin