Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võitlus võõridõga
   
  Mu maakoton Põlva–Tarto tii veeren Taivaskua tiiristi lähkül omma ümbretsõõri umal aol Põlva asotuisilõ antu suvõkodokrundi.

  Naabrimiis Vahtriku Elmar pidi mu maja iin mäeveere pääl kuut mehidseperet.

  Ütel ilosal suvitsõl varahadsõl hummokul ma löüdse, et vaia suurõs lännü hain är niitä.

  Võti vikati ja naksi niitmä, a veitü ao peräst kai, mis jandal tuu om, et mehidse tüküse umbõlõ külge. Varramba es olõ toda juhtunu.

  Panni tsõdsõmehe Kolina Juhani soge päähä ja marlõrõiva ka sälgä, lõvva alt kinni, et mehidse ei tüküsi kaala, suuhtõ ega silmä.

  Hain sai niidetü nii keskhummogu paiku ja ma naksi silmämä mehitside toimõndamist mesipakkõ man.

  Edimält saa es arvu, mis sääl lindamisõ mulkõ man sünnüs. Näid oll’ kuun suur punt.

  Naksi terävämpä kaema, et osa näid om Elmari mehitsist puultõist kõrda suurõmba.

  Võitlus oll’ äge. Elmari väikokõsõ mehidse kaitsõva umma elokotust noidõ suuri iist, kes tulliva näid ründämä paarisaa meetri takast tõsõ naabrimehe mesipakkõst.

  Perän tull’ vällä, et naabrimiis oll hindäle soetanu Kaukaasia sorti mehidse.

  Nuu olli nii kur’a ja ründsi Elmari mehitsit, tapsõva nuu maaha ja teivä miist puhtas.

  Sis peeti Tarto-mehega nigu sõaolokõrran läbikõnõlõmiisi, selle et tä mehidse ründsi aia pääl tõisi mesipakkõ kah.

  Es jääki tuul mehekesel muud üle ku uma kaukaaslasõ ümbre vaheta säändside vasta, kes iks tõisi mehitsidega aia pääl ka läbi saava.

  Johansoni Madis
   
  Koha Priidu tsehkendüs
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin