Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aheri Georgi suvõpilt
   
  Siil – harv küläline
   
  Inne jalut’ siile mu muru pääl peris pall’u, aga nüüt trehvät siiliga kokku peris harva.

  Kai uma muru ütspäiv üle, siili silmiga. Peris hää paik elamises: sääl um madalit puhmit, mille ala om hää pessä tetä, um ossaunikit, kohe um hää hinnast käkki, ja süvvä piässi kah olõma.

  Maad müüdä juusk egät sorti sitikit ja hüppäs kunnõ. Sisalikke ja tsirgukõisi um hulga. A iks trehväs siili harva nägemä.

  Keväjä oll’ tedä inämb nätä. Päält talvõunnõ om siil uma 30-40 % keremp ja väegä nälläne. Sis nakkas tä kõvastõ süümä ja söögis pass kõik, millest jõud üle käü.

  Kui siil tulõ muru pääle, sis iks tahat tälle süvvä ja juvva anda. Innevanastõ anti siilile taldrikukõsõ pääle piimä. No üteldäs, et piim tege siilikese kõtust valla ja piimä ei massa anda. Parõmp um anda vett ja kalla, hakklihha vai munna ja häste pasva ka kassikrõbuski.

  Ku sis siil sääl söögianoma man matsutas, jääs kavvõmbast kullõldõn sääne tunnõ, et tsiga om aianukka süümä tullu.

  Parhilla piässi siilikese pesän joba poja (3–7) olõma. Poja kasuse kipõstõ ja ajasõ joba nädäli peräst nõgla pistü. Kuuvannudsõ poja nakkasõ käüma imäga üten süvvä otsman.

  Hoiami naid nõglakerri ja püvvämi autidõga niimuudu sõita, et siil rattidõ ala es jäänü.

  Aheri Georg, luudusõmiis Varstust
   
  Siili silmiga kaiõn om mu muro peris hää paik elämises.
  Aheri Georgi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin