Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Kedä mi umma küllä tahami?
   
  Miä om parhilla külä pääl kõgõ kuumõmb teema? Arvat, et ilm ja lihahind? Ei olõ.

  Olku nuur vai vana, kõik arotasõ parhilla, miä saa sis, ku timä külän pantas mõnda tühäsjäänühe majja elämä pagolasõ. Mõnõn küläkesen om terve tühi kolhoosimaja, sinnä mahus näid viil esieränis hulga.

  Taa teema om ajanu herevällä mõlõmba poolõ – nii pagolaisi vastadsõ ku näide siiätahtja. Vastadsõ ütlese, et pagolasõ omma kõik päti, varga ja muidosüüjä. Riigiammõtnigu püüdvä jäl selges tetä, et kõik omma hoobis IT-as’atundja vai tohtri, väikeisi latsiga perre, kiä omma sõalõ jalgo jäänü. Asja om hädäste vaia parõmbas kittä: Eesti ollõv kõgõ pagolaisi-vainolidsõmb maa terven Euruupa Liidun ja suurõ euroriigi kaesõ mi pääle joba halvastõ.

  Kummagi arvamisõ seen om tõtõ õnnõ määnegi protsõnt. Külh om tõtõ tuu, et mi olõmi seoniaoni armõdu veidü tennü tuu hääs, et mi inemise vällämaalt tagasi tulnu ja esi elänü noidõn tühjen maiun, kon arvada nakkasõ elämä pagolasõ.

  Ettevõtja, vallavanõmba, koolidirektri, riigiammõtidõ juhi, ku teil om olnu vaia vaba kotussõ pääle inemine tüüle võtta, kedä ti olõti võtnu? Kas uma vana tutva, kiä om tõsõ kotussõ päält vallalõ saanu, vai olõti otsnu ja kutsnu kodokanti tagasi mõnõ noorõ inemise?
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin