Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kohtumiis
   
    
  Võistlõma, võistlõma!
   
  Egäsugudsõ edetabõli ja võistlusõ andva elost hää pildi. Et kon sa esi parajahe olõt. Ei piä supõrmodell olõma: esiki lehmil om uma ilovõistlus, egä aasta Ülenurmõn kõrraldõdas. Ku sa ei mahu kummagi sordi sisse, võit võrdõigusvolinikus kandidiiri, nigu Pakosta.

  Olõ vai viimäne tsiga, õks om sullõ võistlus, kon löütäs sullõ tõnõ samasugunõ kõrvalõ ja saat mõõtu võtta.

  Ligi-poiss tsiht määnestki euroammõtnigu kotust, Parts taht kah tuud ammõtit hindäle – omgi jäl üts võistlus vallalõ.

  Ku sa tsiakatõgoorian hindäle vastalist ei levvä vai ülearvo suur m..n olõt, võit ütsindä võistõlda. Nigu Aaviksoo rektoris. Kullõt är kõik, mis su kotsilõ üteldäs, pitsität silmä kinni ja võidat. Õnnõ sõs, ku inämb hindäga kah ei jõvva konkuriiri, tulõ alla anda.

  Lehmävõistlusõl ei olõki päätähtsä tuu, ku pall’o sa piimä annat, a tuu, ku suur utar sul om. Missivõistlusõl om kah rõnnapartii tähtsä.

  Võrdõigusvolinigu valimisõl om nii ja naa, su utar piät tõsõ kandidaadi umaga võrdnõ olõma. Christian Veskel om tävveste olõmalda rõnd. Netipilte päält paistus, et Pakosta om kah uma rõnna är käknü, kand rangõt pintsakut ja om päält tävveste sille.

  Vanno pilte päält om nätä, et A-korv om täl õks olõman. Ma arva, et rõnna võisi tä iks vallalõ laskõ, ega paar tissiplõksi ülearvo pall’o kah punktõ maaha ei võta. Ma annasi kummagi päält innemb üte mano.

  Ku olõt konkursi võitnu, om su elo tõisist parõmb. Ku olõt holsteini tõugu Lindi Red, viie vas’ka imä, sõs tõmbat võiulillilehe pääle nõna vingu. Süüt täüsratsioonilist mikserisüüki, mis sais kuun kümnest komponendist. Krõbuskit.

  Ku saat hindäle elokvaliteeti lupa, sõs jääse frikadelli ja kanamuna ostmalda. Mis ti arvati, et Parts ja Ligi söövä inemise süüki? Ha-ha! Täüsratsioonilist mikserisüüki söövä, mis sais kuun vähembält kümnest komponendist. Vat nii!

  Ma ei tiiä, midä Aaviksoo süü. Võimaluisi om mitu. Täüsratsioonilinõ süük om sääne, et olõ vai perselakja, ei olõ hätä. Sis omma sullõ uma spetsgraanuli: karva ei jää soolikidõ külge kinni ja kõtt käü parõmbahe läbi ku tuul, kes hakklihasoosti ja kardoka pääl om.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin