Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  • ARHIIV
  •  
    Pääleht
     
  • Laulukogo latsilõ
  • Uudissõ
     
  • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
  •  
  • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
  •  
  • Keelepessi om kolm kõrda inämb
  • Märgotus
     
  • Esitettü traktori – jupp aoluku
  •  
  • Soosaarõ Tiitu mälehten
  • Elo
     
  • Võromaalt ilmanäütüsele
  •  
  • Siil – harv küläline
  •  
  • Võitlus võõridõga
  • Juhtkiri
    Vana pilt kõnõlõs
    Ruitlase jutt
    Perämine külg
     
    Toimõndus
     
     
     Harju Ülle
    päätoimõndaja
    info@umaleht.ee
    tel 78 22 221; 56 606 494
       
       
     Fastrõ Mariko
    Latsinuka toimõndaja
    mariko.faster@gmail.com
       
       
     Oro Laivi
    keeletoimõndaja
    laivi@wi.werro.ee
       
     
     
     
    Ku kõva
    sannalinõ sa olõt?
    Kae perrä!
     
    „Tagamõtsa”
    ETV-n
     
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
     
     
     
    Uma Internetin