Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
   
  Vana-Võromaa latsõ saava oppi võro kiilt ja kultuuri Karilatsin Põlva talorahvamuusõumin ja Harglõ-Karula kihlkunna latsõ Harglõn suvõlaagrin.

  Harglõ-Karula kihlkunna latsi kuvvõs võro keele ja kultuuri suvõkuul tulõ 26.–27.06. Harglõ kooli man.

  Latsõ sõitva kaema ka Mõnistõ muusõummi, kon näüdätäs vana ao mõsumõskmist ja triikmist. Kadaja Üllar tege latsiga tsõõri Harglõ kalmuaia pääl, mille paiklik rahvas om nii kõrda tennü, et tuu om kavvõmbastki kittä saanu.

  Viil tegevä latsõ tutvust Harglõ kerikuga ja paikligu siimneütistü põllumassinidõ ja viläkuivusõga. Õdagu om laulumäng savvusanna ehitämisest ja sannakombist. Lauldas ütitselt võrokeelitsit laulõ.

  Tõsõl pääväl läävä latsõ kaema Parmu ökoküllä, mille vidäjä Raudsepä Kalev kõnõlõs hobõsidõ ja lihaeläjide kasvatamisõst, vanaperätsist tüüriistust ja savvusannast.

  Oodõdu omma kõik katõ kihlkunna latsõ. Teedüst saa Zilmeri Hele käest tel 528 9356 vai koikkyla.lasteaed@mail.ee.

  Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin tulõ võro keele laagri 14.–16. hainakuu pääväl 1.–4. klassi opilaisilõ ja 4.–6. põimukuu pääväl nuurilaagri 5.–8. klassi opilaisilõ.

  Laagrin opitas võro kiilt, tetäs ütte-tõist põnõvat opitarrin, kaias muusõumin ümbre, matkatas vai käüdäs ekskursoonil, peetäs tulõ-õdagut jne.

  Oodõdu omma huvilidsõ egäst Vana-Võromaa nukast. Teedüst ja kirja panda saa tel 797 0310, 521 0671 vai muuseum@polvamaa.ee.

  UL
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin