Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Otsari Lauli müü tükün uma vana rõiva maaha.
  Tammiku Lea pilt
   
  Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
   
  Harju Ülle

  Võromaalt peri nuur näütlejä Otsari Lauli (23) näüdäs’ minevä nädäli edimäst kõrda lava pääl umaloomingut: EMTA lavakunstikooli 27. linnu tükün «Kassett».

  Kolmõst lühküst lavastusõst kokko säetüt tükkü sai nätä pääliina kultuuriklubin Kelm. Kats lavastust olli absurdi-mekiga, a Lauli ja timä kursusõkaaslasõ Kuntu Estri tükk «Osta eelevant är» oll’ tävveste elolinõ.

  Lugu om tuust, kuis kats näiokõist läävä kirbuturu pääle ummi asjo müümä. «Näide elon om õkva sääne suur üleelämine olnu, mille pääle nä tahtva ummist vannost asjost valla saia,» selet’ Lauli.

  Näüdsiku jutustasõ tükün hindä elon juhtunuist as’ost. «Nuu jutu lätsi päältkaejilõ hinge,» ütel’ Lauli. «Mitu inemist ütli päält etendüst, et läävä kah kodo ja kaesõ uma kapi üle – näil tull’ kah suuv ummist vannost as’ost valla saia.»

  Lauli kõnõlõs tükün ka uma vanaimä Silgu Liivi (timäst oll’ lugu 17.09.2013 Uman Lehen) tarõpäälidsest, mille vanaimä om vanno asjo täüs kor’anu.

  Lõuna-Eesti rahvas saa Laulit lava pääl nätä sügüse Tarton tükün «Ekke Moor» ja lavakõnnõ-kavan. Tuud perämäst soovitas Lauli kaia nuuril inemiisil.

  Lauli ütel’, et om rahul lavakan opmisõga ja uut joba vahtsõt keväjät: kuul saa sis läbi ja peris tiatrielo lätt vallalõ.

  EMTA lavakunstikooli 27. linnu tükü omma ka Shakespeare’i «Torm» ja Dostojevskist härgütüst saanu «Idioot FM». Kursusõ juhendaja omma Raudsepä Piitre ja Undi Katariina.
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin