Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Poodi pernaanõ Toomiku Siiri müü suidsulihha ja sannakraami ja kõnõlõs hää meelega ka savvusannan käümisest.
  Harju Ülle pilt
   
  Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
   
  Harju Ülle

  Seost kuust om egä päiv vallalõ suidsusanna- ja söögikraami puut Rõugõn Ööbikuoron, mille ummamuudu olõminõ tõmbas ligi nii küläliisi ku ummi.

  «Proovimi tõist suvvõ täütä Ööbikuoro palkmaia ummamuudu sisuga,» ütel’ ettevõtmisõ vidäjä, Mooska talo pernaanõ Veeroja Eda. «Mille om teemas savvusann ja hää süük: ku ma esi reismäh käü, sis otsi kotussit, koh saa paigalist süüki pruuvi ja üteh osta mõnõ tuu paiga loomuperälidse as’a.»

  Puuti om kokko kor’at kraam, midä saa esi sannan pruuki ja kingis viiä – sannakopsikust vihani, suidsulihast savvusanna-raamatuni.

  «Puutüümeistril Jõgeda Ivaril omma tettü sändse hää korvikõsõ, kohe saat paar käsitüüolut sisse võtta, tükükene lihha, Hartsmäe talo leibä, Nopri vai Kolotsi talo juustu ja omgi kuun punt asjo, millega passis egäle suvitsõlõ pidolõ minnä,» selet’ Veeroja Eda.

  Poodin omma ammõtin kats tegüsät naistõrahvast: õkva koolist tulnu Klaasi Maarja ja inneskine Võromaa muusõumi juht Toomiku Siiri.

  «Vahtsõnõ ammõt om põnnõv,» kitt’ Siiri. «Ma olõ esi kah sannainemine – mullõ ei olõ võõras, midä ma paku.»

  Hää jutuand om Siirile joba kasus tulnu: inemise tahtva päält ostmisõ ka sannankäümisest kõnõlda, esieränis vanõmba inemise. «Üts lihaostja naas’ kõnõlõma, kuis tä mäletäs uman kotun lihasuidsutamist, kuis liha aidan rippu ja kuis nä saiva pahanda, ku säält laiha liha tükü salahuisi vällä urgitsiva,» muheli Siiri. «Pall’o uuritas, kas liha om tõtõstõ sannan suidsutõt. Tuu kinnitämise pääle iks ostõtas kah.»

  Sannankäümist olõ-i Siiril tulnu viil opada, a tä uut joba tuud. «Turismimessel olõ pall’o seletänü, et Haanimaa savvusanna mõtõ ei olõ mitte sannaralli, midä Otõpääl tetäs,» selet’ tä. «Savvusanna mõtõ ei olõ kolm sekundit sannan ja 30 pall’a kannikaga juuskmist üte sanna mant tõsõ mano. Savvusanna jaos piät aigo võtma. Suidsusann om tervestegemise, lõdvaslaskmisõ ja mõtiskõlõmisõ kotus.»

  Rõugõ vallaga kuuntüün om poodi man ka teedüspunkt, kost saa küssü, midä Ööbikuoron, Võromaal ja ka laembalt Lõuna-Eestin tetä ja kohe minnä.

  «Vallavolikogo and’ rahumeeli tuu infopunkti tüü kah Eda kätte, tä om as’atundja,» ütel’ Rõugõ valla arõndamisõ nõvvomiis Margi Jaanus. «Rõugõ kandin pakutas ka pall’u sannateenüst, lähkül om Sannamaa – savvusanna-puut om õkva õigõ kotussõ pääl.»

  Veeroja Eda kuts paikligu mekiga söögikraami vai käsitüüd müüki pakma. «Sügüsest koli poodi Mooska talo mano ja kuuntüün Võro instituudiga om plaan ka internetin suidsusannakaupu puut vallalõ tetä,» ütel’ tä.
   
  Rõugõ valla arõndamisõ nõvvomiis Margi Jaanus hindas vahtsõt puuti.
  Harju Ülle pilt
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin