Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kodokontsõrt Kalkuna talon
   
  30. lehekuu pääväl sõidi esäga Võromaa ruusatsit teid pite. Mäki takast naksi paistma Viitinä järve, säält oll’ viil Hakilõ õnnõ mõni minut sõitu.

  Mi olõ-s viil ussõst sisse saanu, ku joba kostsõ majast tutva laul: «Koduvana pühendus». Peremiis Taavi kutsõ sisse, a mi olli viisaka ildasjääjä ja es tükü poolõ luu aigu tarrõ, pääleki oll’ tuu rahvast puupistü täüs. Ku laul lõppi, astsõmi sisse. Meid tervitedi ja saimi hindäle piaaigu et VIP istmiskotussõ õkva esinejide man. Kalkuna Mari ja Bartosiki Tuulikki olli lava pääl – puultõist tunni illo läts’ vallalõ.

  Kõgõpäält mänge Tuulikki akordioni pääl mõnõ luu uma plaadi «Chatterbox» päält, mille tä kuun inglanna Hannah Jamesiga tsipa aigu tagasi vällä andsõ. Pillimäng võtt’ õkva kananaha iho pääle, nii meisterlikku akordioninäpmist es olõ ma viil inne kuulnu. A sis naas’ Tuulikki mängmä akordionit ja metallofoni kõrraga. Seo võtsõ suu peris vallalõ.

  Pääle Tuulikkit võtt’ Mari järe üle ja edesi tulliva vana hää laulu timä mõlõmba CD päält, mida ma iks kullõ. Aga live-in om õks ilosamb. Laulsõ tassakõistõ üten ja Mari «Hommikuvalge» võtsõ iks pisara vällä, mis tuust, et olõ tuud kümnit kõrdi kuulnu.

  Kontsõrdi lõpun mängseva Mari ja Tuulikki laulõ õkva vällä tulõva latsilauluplaadi päält. Kontsõrdi viimätses luus oll’ «Määne om seo maa?», mis esinejide jutu perrä om võrokõisi hümnis saanu, tuud laulsõmi kõik üten ja nõuti viil mõni lugu.

  Kõgõ lõpun laulti rahvalaulu «Läki kodo kullakõnõ», a kodo mi viil es lää, lätsimi hoobis vällä. Häitsvä uibu kõrval oll’ terrass, kon oll’ lavva pääl Mari küdset karask ja muu hää kraam. Sääl viil jõudsõ perrä märki, ku hää kontsõrt seo iks oll’. Seo kodo-õhkkund andsõ muusikalõ hoobis tõsõ tundõ sisse. Säändse pall’o armsama tundõ.

  Koton inne magama minekit löüdse hiussist viil mõno uibuhäitsme, naarati tuu pääle ja hiidi sängü, pään nakas’ hel’oma «Mu õnn om suurõ kivi all...»

  Rahmani Hebo
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin