Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Mõnistõ Mehkariidõ tandsurühm Põlvan pidol.
  Pilt: Määritsä Mati/Koit
   
  Illus vallus tandsupidu Põlvan
   
  Lehekuu perämädsel pääväl pedäsivä pia kolm tuhat tandsjat ja täüsplats päältkaejit Põlvan Indsikurmun tantsupitu päälkiräga «Mi inemise».

  Medägi nii võimast es olõ mu silmä tükk aigu nännü. Kõik tandsu oll’ vällä mõtõlnu pidu päälavastaja, Kanepist perit nuur tandsujuht Laine Andre. Mi kõiki suur tenü Andrele varatsõpa abi ja suurõ piduaigsõ hingeliigutusõ iist!

  Et tuust kõgõst ossa saia, naksimi Mõnistõ Mehkariidõ tandsurühmäga joba sügüse tandsõ opma. Aga ku Indsikurmun päiv inne pitu pruuvõ tegemä naksimi, saimi arru, et pall’u asju tulõ ümbre oppi, et esinemise aigu nuu õigõ mustri välla olõs tulnu.

  Mõnistõ Mehkariidõ naisi ja miihi jaos oll’ tuu paras kannatus. Vanõmbil inemiisil oll’ küländ rassõ kolm vai neli tunni järest jalapääl saista, et kõik liikmisõ selges oppi.

  A tuu es tähendä viil tuud, et õdagu ei olõs mi Tartese Heinu ansambli saatõl tunn aigu valssi jõudnu keeruta vai Svjata Vatra esinemise aigu näppe visada.

  Piduõdagu marssõva kõik Võru, Valga, Põlva ja Tartu maakunna tandsja ummi nimeplakatidõ all Indsikurmu tandsuplatsilõ.

  Pidutandsu kõnõliva latsõpõlvõn kar’ankäümisest, nuuri armumisõst, miihi kõrtsin käümiisist ja viil pall’ust, mis elu sisse mahus. Tandsiti läbi ka mõtsamiihi aig ja Balti keti suur rahva kuuntegemine.

  Pidu lõppi laulu «Meie inimesed» säädega, ku jäl kõik tandsja lava pääl kuun olliva ja üten rütmin kässi kõigutiva. Ollimi nigu üts pere, käest kinni, ja hingen oll’ magusalt vallus.

  Mehkariidõ tandsja Musta Endla võtsõ nuu kats päivä kokku lausõdõ: «Vallus, a väega illus. Tuu üten platsi pääl olõmine läts’ läbi süäme ja hinge.»

  «Tands avitaski eluvaimu seen hoita,» ütel’ ildaaigu 78aastadsõs saanu Mehkariidõ tandsja Alliksoo Helju.
  Suur aitüma Saluoru Avelõ oppamisõ iist ja Mõnistõ vallalõ, kiä mi pidul käümist toet’.

  Pääväpalanu tur’a ja valutava jala praavusivä ja nädäli peräst tandsõmi joba Võrumaa memme-taadi suvõpidul Lasvan ja Lõuna-Eesti memme-taadi suvõpidul «Päritud lood» Valgan, kon oll’ kah kuun ligi 800 lauljat ja tandsjat.

  Aga elun käävä tihti rõõm ja murõ üten. Mehkari põra viil ei tiiä, mis saa meist sügüse. Saluoru Ave, kiä mika säidse aastat kuun om ollu, lätt Mõnistõ rahvamaja juhatajast är Varstulõ oppajas.

  A 22 aastat kuun käünü tandsja ei saa ummõtagina äkki tandsmist maaha jättä. Nii mi loodamigi, et Avel jääs ka edespiten aigu Mehkariidõ tandsurühm ka järgmiidsi pitõ jaos vällä opada.

  Silla Silver
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin