Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Savvusannapuut – väärt ettevõtminõ
   
  Egä suvi om hädä: tulõva kavvõmbast külälise, tahtva midägi umma ja hääd Võromaalt üten osta, a olõ-i säänest kimmäst kotust, kon määnegigi ummi asjo valik olõssi.

  Käsitüüpoodi omma täüs kirivät kraami, millel Võromaaga pistmist olõ-i, ütsigu uma as’a kaosõ tuu kirivä kuh’a sisse är. Häid asjo saa meistride käest, a sis piät tiidmä, tel’mä ja uutma.

  No om edimäne julgõ kaupmiis uma söögi ja sannakraami poodiga vällä tulnu. Rõugõ Ööbiguorg om tuus õkva hää kotus: sääl käü hulga küläliisi. Sannateema om kah kimmäs: võrokõisi savvusannakombõ pässi UNESCO ilmaperändi nimekirja ja küläliisi huvi tuu vasta om suur. Pall’o tulõva seo suvi edimäst kõrda Võromaalõ savvusanna pruuvma.

  Vahtsõnõ kaupmiis Toomiku Siiri oll’ õnnõ mõnõ päävä ammõtin olnu, ku tä sai arvo, et täl om pääle müümise viil üts tüü: sannast kõnõlõminõ. Tull’ vällä, et inemise tahtva kõnõlda nii hindä sannankäümisest ku uuri, kuis tõsõ tuud tegevä. Siiril om tuust õnnõ hää miil: tä esi pidä savvusannast väega luku ja jutuandi täl kah jakkus.

  Nii et minke Ööbiguorgu sannast kõnõlõma ja võtkõ uma külälise kah üten!
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin