Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  luuja
   
    
  Liin muudsas!
   
  Mille piät liin vana ja ikäv olõma? Seoilma-aigsõ ehitüskunstiga või pall’o är tetä.

  Ma tii ettepanõgi Võro liinan Kreutzwaldi park ka maaha võtta. Kiviplaadi maaha ja purskkaiv keskele! Kõigilõ miildüs.

  Ega sääl midägi takan ikkõ ei olõ, tuu park om suurõst jaost Nõvvokogo aol kasunu, võtami maaha, lätt kõvastõ valgõmbas ja seoilma-aigsõmbas.

  Järve võinu värvilidse lambi panda. Verevä ja sinidse, vii ala, nii et järv olõs üüsilde nigu tulõmeri. Kallolõ tuu ei miildü, a näile või vette suurõ pütüga rahustit valla.

  Katariina uulidsa võinu kah puiõst puhtas laskõ ja betoonist puu asõmõlõ valla. Puu kõik üttemuudu kasu-i, allee lätt vormist vällä, a betoonist puu omma ilosahe üte mõõdiga.

  Midä veidemb puid, toda vaiksõmbas ja inemisesõbralikumbas liin jääs. Tsirgu lõpõtasõ sitmise ja rüükmise, kolisõ Võlsilõ ja Roosisaarõ pääle ümbre. Võlsi ja Roosisaarõ inemiisile võinu mürä ja pasandamisõ iist veidükese kompensatsiooni massa.

  Roosisaarõ sild tulõ ümbre tetä, parhillanõ om jo vana.

  Juudipark maaha, juutõ om veitüs jäänü. Asõmõlõ tulõssi tetä suur ja avvar purskkaoga pagulaisiplats. Kül tollõ ütel pääväl täüs lüü...

  Ku kerigupark maaha võetas – mis om väega õigõ, inemiisil om valgust vaia –, võinu sinnä kah määndsegi kujo vett purskama panda.

  Kujol olku peon kraan: muido vesi nirises, a ku inemine mass, lask säändse trukiga, et liinainemise võiva kerigu kõrval ummi seerikit ja massinit mõskõ.

  Katariina kerigu päält kaesõ inemise õnnõ kellä. Kerik maaha, pikk post asõmõlõ ja elektroonilinõ aonäütäjä otsa! Sääne, midä pümmen ka näet.

  Ei, mõlõmba kerigu tulõs maaha võtta. Jumalat ei olõ olõman, tä olõs joba ammu müristänü, ku tä olõman olnu.
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin