Nummõr' 335
Lehekuu 26. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu üllätüs
 • Uudissõ
   
 • 13,5kilonõ haug!
 •  
 • Vahtsõ aiakaunitari Räpinä aianduskooli pargin
 • Märgotus
   
 • Salumetsa Üllar: ku inemine ei usu, ei saa kerikuopõtaja kah avita
 •  
 • Kultuuriministrile om Võromaa tutva
 • Elo
   
 • Tõpratohtri piät tsia inne tapmist üle kaema
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  13,5kilonõ haug!
   
  Harju Ülle

  Kanepi kalamehel Maadi Aavol (56) om õnnõlik käsi: 16. lehekuu pääväl jäi täl Jõksi järve pääl landi otsa 13,5kilonõ haug.

  11. lehekuu pääväl läts’ valla havvõpüüdmise aig. Maadi Aavo meelest olõssi võinu tuu külh joba varramba vallalõ tougada: «Kala oll’ joba kolm-neli nädälit tagasi är kudõnu. A säädüisi tegevä jo Riigikogo-velle, kes ei tunnõ kalla.»

  No Aavo om vallavolikogo liigõ ja pidä Eesti riigi säädüisist kinni. Nii läts’ki tä havvõlõ puulpäävä päält tähtpäivä.

  «Säitsme aigu naksi tan tassakõistõ liigutama, tsohkatama, nigu üteldäs, ja poolõ ütsä aigo sai järve pääle,» selet’ tä. «Nigu landi vette visksi, läts’ vast paar-kolm minotit, oll’gi kala otsan. Illos kala!»

  Kas kala tull’ kõrraga vällä vai ai vasta? «Kõik ajasõ edimält vasta,» muheli vana kalamiis.

  Järve veeren oll’ härgütüsklubi kah: kats sõpra püüdsevä käsiõngõga kalla. Noil oll’ põnnõv kaia, kuis Aavo havvõga maadõl’. «Kaiva, et kuna paat kummalõ lätt. Kala oll’ nii suur, et paat oll’ puulküllülde,» jutust’ Aavo. «No nii 15–20 minotit läts’, sis sai havvõ kätte. Jõbisi sääl viil ja sai viil neli ilosat kalla, kilo ja pääle. Nuu omma viil suidsuahon, vähä varra tullit.»

  Aavo ilmadu suur haug olõ-i kül Eesti rekord (tuu ollõv 19,9 kg, a no kõiki kallo olõ-i jo üle kaalutu kah), a Kanepi kandi kalamehe olõ-i varramba säänest jurakut vällä püüdnü. Aavo esi tekk’ eelmädse Kanepi kandi rekordi: tõmmas’ viis aastakka tagasi Erästvere järvest vällä päält 11kilodsõ havvõpuragu. 7–10kilotsit omma külh timä sõbra kah kätte saanu.

  Jõksi järven kalla om, a sändsit ilosit jurakit saava kätte nuu, kiä tiidvä, kon püüdä. Jõksi järv om suur ja keskelt pia 24 miitret sükäv.

  Jutt suurõst kalast liiku nigu kulutuli: ku Aavo mano jõudsõ, sis oll’ mitukümmend huvilist joba kaeman käünü ja päält tuu käve viil sama pall’o, inne ku Aavo inämb uuta es läpe ja väidsega kala kallalõ läts’.

  Haug läts’ purki ja pää läts’ 11kilodsõ havvõ pää kõrvalõ trofees.

  Aavo lätt pia jäl järve pääle: ku läät, sis iks saat kah. Kas tä päält havvõ tõisi kallo kah süü? «Süü külh, a ei püvvä noid. Ma olõ õnnõ landimiis,» kitt’ tä.
   
  Maadi Aavo uma havvõga.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin