Nummõr' 335
Lehekuu 26. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu üllätüs
 • Uudissõ
   
 • 13,5kilonõ haug!
 •  
 • Vahtsõ aiakaunitari Räpinä aianduskooli pargin
 • Märgotus
   
 • Salumetsa Üllar: ku inemine ei usu, ei saa kerikuopõtaja kah avita
 •  
 • Kultuuriministrile om Võromaa tutva
 • Elo
   
 • Tõpratohtri piät tsia inne tapmist üle kaema
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kultuuriministrile om Võromaa tutva
   
  Kultuuriministri Saarõ Indrek (42) käve 22. lehekuu pääväl Võrol mi kandi tegemiisiga tutvust tegemän, tuu siän Võro instituudi ja muusõummõ tüüd kaeman.

  Kas olõti Võromaal edimäst kõrda vai inne kah käünü?

  Oi, kavvõl tuust, et edimäst kõrda! Säänestmuudu tüü-visiidil olõ käünü vähämbält kolm kõrda ja muido iks kah tutvidõ man.

  Mis võrokõisi kultuurist om säänest, mis miilde ja hinge om jäänü?

  Kõgõ vahvamb om tuu, et Võromaal umakultuuri niimuudu hoiõtas. Om silmäga nätä ja kõrvaga kuulda. Looda, et võro umaperä tulõ kõrrast selgembält vällä.

  Suidsusannan olõti käünü?

  Jaa, iks-iks! Et tubli fraktsioonikaaslanõ Kõva Kalvi ütskõrd millegiperäst uma suidsusanna palama panni, sis peris egä Võromaal käümise aigu mitte, a är pruuvi olõ iks saanu. Sannan suidsutõdut lihha ja muid ehtsit asjo olõ kah pruuvnu, hää tutva omma Võromaa ehtsüst mitmõst kandist tutvas tennü.

  Om armsa kaia, kuis inemiisil om uma rida aia ja tõsõlt puult om tuu õkva tuu, mis maailmalõ värmi and.

  Olõti nännü mõnd võrokiilset tiatritükkü, telesaadõt?

  Võro liinatiatri oll’ vaihõpääl väega huun, tuud sai nättüs nii siin ku sääl.

  Olõti esi saarlanõ. Mille poolõst omma võrokõsõ ja saarlasõ üttemuudu ja mille poolõst ummamuudu?

  Kasvai keeleküsümüs, huumor om kah tsipa ummamuudu. Miä om üttemuudu: kuna ma olõ saarlanõ, sis meil käü hiidlaisiga kõik aig saagminõ, võrokõisil ja setodõl om täpsele sama asi. Olõ norinu ummi võro sõpru tuuga, et ütle näile aig-aolt, et nä omma seto – tiiä, et tulõ õkva terräv reaktsioon tuu pääle! (Pugistas naaru.)

  Ku häste võro keelest arvu saati?

  Kuna olõ küländ pall’o võro keelega kokko putnu, sis omma ütsigu sõna, midä ma kullõma jää, et mis tuu om, ja üle küsü. Harilikult ei olõ mul määnegi vaiv niimuudu kõnõlda, et võrokõsõ kõnõlõsõ võro kiilt ja ma näile kerget saarõ kiilt vai põh’a-eesti kiilt vasta. Määnestki hätä ei tulõ.

  Küsse ja vastussõ pand’ võro kiilde Harju Ülle.
   
  Saarõ Indrek Võrol.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin