Nummõr' 335
Lehekuu 26. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu üllätüs
 • Uudissõ
   
 • 13,5kilonõ haug!
 •  
 • Vahtsõ aiakaunitari Räpinä aianduskooli pargin
 • Märgotus
   
 • Salumetsa Üllar: ku inemine ei usu, ei saa kerikuopõtaja kah avita
 •  
 • Kultuuriministrile om Võromaa tutva
 • Elo
   
 • Tõpratohtri piät tsia inne tapmist üle kaema
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda kuulut’ vällä pildivõistlusõ «Maavalla hiied 10228», võistlusõlõ oodõtas pilte luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõl om pääavvohind ja nuuri (-16a) pääavvohind. Päält tuu jaetas vällä pühä puu, kivi-, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä. Antas vällä ka maailma pühäpaiga eräpreemiä.

  Pühäpaiku pildivõistlust kõrraldõdas säitsmendat kõrda.

  Eestin om umbõs 800 suurõmbat hiiepaika, 2000 pühhä kivi, puud ja lätet. Inämbüs näist om ohon, riik kaits näist õnnõ 15%.

  Pühäpaiku hulka tulõ arvada ka Vana Võromaa ja Tartomaa ristipuu ja -mõtsa: õnnõ Kagu-Eestin om elläv kommõ tetä puu sisse kadonukõsõ hingerist.

  Võistlust kõrraldasõ Maavalla koda, Hiite Maja SA ja Tarto ülikooli luuduslige pühäpaiku keskus. Võistlus käü kooni 31.10. Teedüs: www.maavald.ee/kuvad/, tel 5668 6892, ahto@hiis.ee.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin