Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
   
  Nätäl tagasi Võromaa kutsõhariduskeskusõ perimüskultuurioppusõ lõpõtanu turismiettevõtja saiva umilõ tegemiisile vunki mano.

  «Võtimi ette laembalt kaia, kuis mi perändkultuuri parõmbidõ ettevõtlusõn pruuki,» ütel’ oppusõ vidäjä Veeroja Eda. Käüti turismiettevõttit ja muusõummõ pite, oppaja olli Võromaa kutsõhariduskeskusõst, Tarto ülikoolist ja Võro instituudist. Turismituutõarõndusõst kõnõli Puustusmaa Ülle ja Pärnoja Ülle, rohilidsõst mõttõviiest Leisi Kuldar.

  15-l oppusõ läbi tennül turismiettevõtjal ja kultuuriinemisel om ka praktilinõ lõputüü.

  Vaskna turismitalo pidäjä Utsali Margiti lõputüüs om turismitalo perändi-rada. «Tuud asja olõ jupp aigo umah hingeh kandnu, nüüt tull’ julgus är tetä,» selet’ tä. «Tuu raa pääl pruugimi rahvakallendri tähtpäivi, vanasõnno vai mõnt vanna luku.»

  OÜ Olgumaa juht Saarnitsa Pille võtt ette Haanimaa perändmaastikõst kõnõlõva pildiraamadu kokkosäädmise. Tuu näütäs luudust ja mosaiiksõ perändmaastigu tegünemist, kõnõlõs mitmõ perretalo luu kaudu valla Haanimaa luu.

  Kreutzwaldi muusõumi käsitüütarõ pernaanõ Sepä Marika arõndas edesi Kalõvipoja-teemaliidsi käsitüüas’akõisi.

  Haanimaa Tammõ puhkõmaja pidäjä Kurmu Kristjan vahtsõndas turismiportaali www.visitvoru.ee mi kandi ummamuudu asjoga.

  Rahvakultuuri keskusõ Põlva maakunna tüütäjä Taali Kati nakkas pulmajuhtõ oppama, kuis piirkunna kombidõ perrä pulmapito tetä. «Ülepää võissi rahvapido olla loomulikumba, nigu «vana kooli» simmani ja kirmaski,» ütel’ tä. «Jaanituli piletiga – seo om ands’ak!»

  Ojastu Marge pand kokko vihu tuust, midä tasos kaia inemisel, kiä liigus Võhandu jõõ veeren vai sõit jõkõ pite. «Seo aasta oll’ Võhandu maratonil kõrraga jõõ pääl 1500 inemist – om, kellele seod vihku jaka!» Võhandu maratoni kõrraldaja plaanva panda jõõ sildu, veskide ja muu kaemisõ mano sildi.

  Firmarõividõ tegemise ettevõttõ Flamelle umanik Perli Pille pruuk oppusõlt saaduid tiidmiisi tuujaos, et edendä Pärnun Villa Meri nimelist üümajja. «Ku joba targõmb olõ, tii Võromaalõ kah midägi säänest, a parõmbalõ ja uhkõmbalõ,» arvas’ tä.

  Lõhmussõ Anneli tüü om Vahtsõliina vannost huunist.

  Kõgõ kavvõmbast tulti opma Virumaalt: Väike-Maarja muusõumi juhataja Metsmani Marju ja Tuulõnuusutaja reisikontori juht Mehiste Ulvi tegevä matkaraa Pandivere kõrgustigu viie esierälidse kotusõ mano.

  Sügüse omma samasugutsõlõ oppusõlõ oodõdu joba vahtsõ turismiettevõtja ja kultuuriarõndaja.

  Harju Ülle
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin