Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Muusõumiüü Vanal-Võromaal
   
  Puulpäävä, 16. lehekuu pääväl tulõ säitsmes Eesti muusõumiüü, esimuudu tegemiisi pakva ka Vana-Võromaa muusõumi.

  Muusiga-aasta avvus om muusõumiüü päälkiri «Üün om muusikat». Tuu päälkiri passis häste küländ vahtsõlõ Teppo Augusti lõõdsamuusõumilõ: muusõum meelütäski vägevä kultuuriprogrammiga.

  Edimäst kõrda näüdätäs rahvalõ filmi Teppo Augustist, saa mängi muusõumimängu, tulõ lõõdsakuninga Ojasaarõ Toomasõ kontsõrt.

  Eesti suurõtiimuusõum Varbusõl tege vallalõ huuaonäütüse «Tii täüs kuulujuttu». Meisterdedäs väiksit pille, küläliisi abiga sünnüs rattakelli ansambli. Saa sõita katõhobõsõ-postitõllaga ja liiklusliina pruuvi.

  Põlva talorahvamuusõum Karilatsin hoit muusõumiüü tuld nikani ku hummogudsõ aoni, kõnõldas juttõ ja mängitäs pilli, saa tandsi ja laulda.

  Räpinä kodoluu- ja aiandusmuusõum tege tutvas tuust kandist peri muusikit. Mooste rahvamuusigakooli pilliklubi mäng nii kullõmisõs ku tandsus.

  Süvähavva villavabrik-muusõum näütäs tuu kandi muusigaelo põnõvampi asjo. Villavabriku tüüd saa kah kaia.

  Võrol Kreutzwaldi majamuusõumin mängvä Võro muusigakooli akordionisti ja om näütüs Kreutzwaldi loomingust muusikan.

  Mõnistõ muusõumin mäng lõõdsamiis ja om näütüs tuu kandi muusikist.

  Vahtsõliina kandsi man tetäs vallalõ huuaig. Saa kullõlda vannu juttõ ja teedä söögitegemise vanast kunstist.

  Muusõumiüül päses ekkä muusõummi ilma piletilda. Ussõ omma vallalõ kellä 18–23, Räpinä muusõumin kelläst 20st.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin