Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lindali Kalev Kanepi laada pääl kanepi-kraami kitmän.
  Harju Ülle pilt
   
  Laadahuuaig läts’ vallalõ
   
  Puulpäävä, 9. lehekuu pääväl peeti Vanal Võromaal edimäidsi suurõmbit keväjälaatu. Laat oll’ Kanepin ja Varstun. Kauplõjit oll’ hõrrõlt mõlõmba laada pääl, a ostõti külh, prõlla muidoki innekõkkõ tomadi-, kurgi- ja tõisi kasvukõisi.

  Kanepi laada pääl jäi kõgõ inämb silma Kanepi Tarvitajate Ühisuse müügilett. Varbusõ muusigamõisa ja mõisamanufaktuuri peremiis Lindali Kalev kitt’leti takan kanepi-kraami. Üten Nopri talomeieriga mineväsuvidsõs laulupidos tettüst kanepi-kamast om teküs miis täämbädses kokku kõrraldanu terve letitävve kanepisiimnist kraami. Eski kanepisiip om vällä märgitü. Lindali Kalev kõnõl’ ka umast unistusõst: tetä Kanepi Tarvitajate Ühisuse kaubamaja. «Kon viil sääne puut võisi olla ku mitte Kanepin,» selet’ tä palavide silmiga.

  Tõnõ esimuudu kauplõja oll’ Kanepi laada pääle tulnu Tartomaalt Nõo vallast – Kivila talo pakk’ müügis kivvest tettüid siini ja kivi-lampe. Kiä tuu ull kivve ost, võit mõtlõda, a vähämbält üts miis läts’ külh laada päält kodo poolõ, kats pirakat kivist siint kangli all. Nii et pää tüüle, maainemise! Müvvä saa kõkkõ, ku tsipakõnõ nutti om!

  Harju Ülle
   
  Kiviseene.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin