Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vastakaja
   
  Mi tüü trambitas maaha?!

  Loi Umast Lehest, et Võro kerigu man tahetas pargist kiviplats tetä ja ikk tull’ pääle. Olõ esi päält kümne aasta liina haljastusõn tüüd tennü ja pall’o seo pargi puu esi mulda pandnu. Tuu oll’ rassõ aig päält sõta.

  Nüüt sis loi, et «Vinne võim võtsõ mi käest liina süäme», puu tulõ vällä kakku ja plats kivi ala panda!

  Kas niimuudu liinavalitsus hindaski mi tüüd ja vaiva? Olõ nännü, kuis nuu puu kasusõ, noidõ iist huult kandnu. Aastit om seo park olnu inemiisil hää kotus puiõ all istu ja tutvidõga kokko saia.

  Olõ nõun, et park om kõrrast är ja tuu lahkõmalda pommi muudu Estonia mälehtüsmärk mullõ kah ei miildü. Tekke parõmb park kõrda, ärke pankõ tuud kivi ala!

  Langa Leili Võromõisast

  Seminäri platsi kurb tulõvik

  No mis tuust, et umaaigsõ Võro turuplatsi asõmõlõ tetti park? Kumb om sis ilosamb, kas parhillanõ turuplats Jüri ja Piiri uulidsa nuka pääl vai Seminäri plats?!

  Kõik liina sündmüse omma kinäste är mahtunu parhilladsõ keskplatsi pääle ja mahusõ ka edespite, ku rehkendä tuuga, et liinarahvast jääs veidembäs.

  Kõiki ull’uisi saa-i liinavalitsus põhjõnda Vinne võimuga. Tarto ja Kreutzwaldi uulits omma tühje laonuid maiu täüs. Võtku liinavalitsus parõmb midägi ette, et Võro liin rahvast tühäs es jäänü.

  Tõisin liinun võidõldas egä puu peräst, a Võro liinan võetas puid hulga kaupa maaha.

  Jätke puu alalõ tsirgõlõ laulda, inemiisile varju anda ja õhku värskendä! Pallõsi jättä Võro Katariina kerigu mano park alalõ!

  Rootsi Kersti

  Kohe jäie talupojatarkus?

  Olli rõõmsa, ku Allassõ Anti Võro liinapääs saiõ: oll’ tä jo inne valimiisi lubanu, et om talupojatarkusõga juht. Kohe tuu tarkus nüüt jäie: terve Eesti pand’ tammõtõhvakõisi maaha, et vahtsõ tammõ saasi kasuma. A Võro liinan käüdäs saega ringi ja võetas terve park maaha.

  Vallus om mõtõlda, et Estonia mälestüsmärk jääs nüüt kesk laadaplatsi. Latsil hää ronni. Ei puiõ villu, ei rahhu, ei leinä.

  Kutsu üles mõistusõga inemiisi säändse ettevõtmise vasta astma. Kodanikuütiskund omgi tuus, et kõik ei piä miildüma, mis kongi korgõl vällä mõtõldas.

  Üpruse Virve Urvastõst
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin