Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
   
  Võrukõisi om päämiselt kattõ sorti: ausamiilse ja targa. Ausamiilse, kedä siski viil küländ hulga alalõ, arutasõ nii: oll’ Vinne aig, mis tuust. Ülembä olli siski eestläse ja ega nimä peris kõkkõ ka halvastõ es tii. Näütüses puie istutamine. Ja Võru liinapäälikiil olõs ka aig hindä ja ummi vanõmbiide partei- ja komsomoliminevikulõ andis anda. Tunnista, et mõni asi sai õks häste kah tettüs. Ja aoluuline mälu om sääne asi, midä noortõl meestel om tihadu meile oppama tulla. Mi mäletämi noid vannu asju pall’u laembalt.

  Targa võtva asja tävveste tõsõst otsast. Nimä mäletäse (vai omma kuulnu), et Moskvast sai vanast raha nüssä, eesti mehe ollõv tuu pääle peris mihkli ollu. Mis tuu hädä, nüssämi nüüd Brüsselist. Tuu ao pääle, ku tagasimasmine tulõ, olõmi mi (ja suur jagu targõmbast rahvast) joba ammu siist riigist kaonu. Las sis ausamiilse masva, ku jõudva. Mi vähämbält ehitimi näile kiviplatsi, kon rahvas saa võlamasmise järjekõrda võtta (pank kõrval).

  Tõnõ võimalus: ajami taa Euruupa Liidu lahki, nigu tuu tõsõ liidu, (nimme inämb ei mäletä). Sis nõsõs paras segädüs, kõik süüdistäse kõiki ja võlgu ei tulõ miildegi. Ameerika sõduri kaesõ päält ja pitsitäse naaru.

  Lõpus ütel’ joba mulla Nasreddin: tuu ao pääle om kas eesli koolu, emiir koolu vai olõ ma koolu.

  Peat ütlämä, et ausamiilsist olõ ma kõik aig aru saanu, aga tarku kotsilõ mõtli ma seenimaani, et näil om kimmäs tiidmine, kunas maailmalõpp tulõ vai tulnuka meid üle perve Maa päält maha tõukasõ. Nüüd, kiviplatsi pääle mõtõldõn, sai ma pall’ust aru. Pääleki – kui sul om kiviktaimlan mõni kivi puudus ja platsi pääl mõnõ ülearu, no kel ei tulõ kiusatust puudujääki ülejäägiga katta.

  A või-olla, et tarkul om viil mõni pall’u targemb plaan, ainult et nuu, miä ajalehen ette om tuudu – nuu küll ei kõlba. Nuu tegevä targa nimele häpü.

  Ütest asjast ma siski viil peris häste aru ei saa: kui kõik seo elu taandus ütstõsõ nüsmisele, mis mõtõ oll’ sis Moskva alt Brüsseli ala minnä.

  Pulga Jaan
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin