Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Taivaskuan ehitüsmatõrjaali tegemän.
  Bleieri Karli pilt. Võromaa muusõumi pilt
   
  Teküs Taivaskua
   
  Väiku Taivaskua külä ja suurõ Võro liina tegünemise luu omma tsipakõsõ samma vurhvi. Nigu naas’ liin kerkümä Võro mõisa ümbre, kasvi illos piätüspunkt – Taivaskua – 1928.–1930. aastil ehitedü Tarto-Petseri raudtii viirde.

  Nigu raudtii valmis sai, naksi inemise Taivaskua mano suvitamisõ kotust ehitämä.

  Võromaa muusõumi kogon om 1936. aasta lehekuu 12. pääväst pilt, mille pääl om Taivaskua külä ehitämise edeots. Kõgõpäält raoti mõtsa plats, mille pääle panti pistü lokomobiil ja liikva saekaadri. Säält naas’ tulõma huunidõ jaos laudu. Maja naksi kerkümä, matkatii tetti kah.

  No om jõutu tuuni, et timahava sai Taivaskua Põlva maakunna aasta külä tiitli. Taivaskua inemise teivä aastit terve kogokunnaga tüüd, et küllä kõik elos tarvilik saia. Nä mõistsõ külä jaos projektega rahha kah saia.

  Esieränis tege süäme lämmäs, et kõrda tetti külä alostugi – raudtiijaam – ,vahtsõnõ bussiuutmisõ koda ja matkamiihi pääle mõtõldi kah. Ka mi perre jaos om Taivaskua olnu Vanal Võromaal üts lemmikkotussit.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin