Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Politsei ja kiirabi kah priitahtligus?
   
  Kõrva jäi üts lausõ Orava tegüside priitahtligõ pritsimiihi jutust: «Olõ-i hää, ku priitahtligu pritsimehe väega kimmä omma. Ku nä nakkasõ kipõstõ tulõ mano jõudma, sõs kaias ülevälpuul, et riiklikku pästeammõtit olõ-i vaiagi.»

  No tuu om jah peris riiklik tsiht jättä maal pästmine võimalikult pall’o priitahtligõ pritsimiihi pääle. Mõnõn mõttõn om tuu eski hää: paikligu mehe jõudva kipõmbalõ palamisõ mano ja ei lää tiiristi pääl olõvast majast küsümä, kohe poolõ tuu palama lännü tarõ jääs.

  A mõtlõmi edesi: kas olõssi vaia ka priitahtlikku kiirapi ja politseid? Märgotimi külä pääl, et lähkün om tohtri suvõkodo, hää nõvvo küssü, ku perretohtri mano om pall’o kavvõlõ sõita. Et tuu suvitaja (uroloog külh, a kül mõist muud kah) võissi olla puhkusõ aol priitahtlik tohtri vai nii...

  Pättega om kah hädä. Varastasõ keldrist sahvti ja virksest kardokit. Nii väiku kah’o pääle ei sõida politsei vällägi – raiska-i riigi rahha tühä as’a pääle. A kae, ku olõssi külän uma priitahtlik politsei: pass pääle ja võtt varga kardokavirkside vaihõlt vai kasvumajast tomadidõ näppämise päält kinni.

  Sis tulõ muidoki küsümüs, midä priitahtlik politsei pättega ette võtta või. Kas tohes panda «aresti» tahasamma keldrehe, kost kurikaal sahvti är vei? Vai midä ti arvati, hää maainemise?
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin