Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  a
  Ruitlasõ Olavi,
  priiskaja
   
    
  Kardokas – ausa süük
   
  Kilo mineväaastast kardokat mass 30 senti. Om veidü pehmes lännü ja aja idokõisi, a mis tuu tege. Sai näütüses om pehmelt parõmbki.

  Paar sibulat ja tsilk õlli ei massa midägi. Süük olõman. Kuupmeetri hääd joogivett mass liinan alla katõ euro, maal eimidägi. Lasõt kanni täüs, panõt paar lipsu sidrunit sisse ja juuk kah olõman. 350 euro iist saa pensionär päält tonni kardokat. Ja õks ving.

  Mu vanaimä ütel’, et ku inämb kardokat ei taha, om surm ligi. Vanaimä es taha sukugi kardokat, peräkõrd kuuligi är. Nii 20 aastat läts’, a är kuuli. Nii et ärke kardoka vasta õiõndagõ!

  Õgiminõ om viil viimätsel aol muudu tulnu. Pall’o mi edevanõmba hinnäst Tsiberin nuumada saiva?

  Televisoon tege koka- ja hää elo saatit ja inemiisile om võlss arvosaaminõ antu, et piätki egä päiv lõvva rasvatsõs saama. Ei olõ nii, et ostat poodist lõhekala vai tsia kõtuveere ja mugu matsutat.

  Suurõmb osa pensionäri rahha lätt nigunii meelelahutusõ pääle. Ku viskasi teleka aknõst vällä, sõs ei olõsi määnestki kiusahust.

  Kõgõ suurõmb aoviidüs om elo esi, mitte tandsu tähtiga. Ma olõ naid tähti lähküst nännü. Esiki Fokini ˇenjat olõ nännü. Paloveeri Annega olõ kuun lavva takan söönü. Praadikardokat, ku mul õigõhe meelen om. Es vingu Anne, et kardokas ei miildü.

  Mul om võrk meren. Õdagu lää võta vällä. Ku om kasvai üts tursk, sõs panõ kardoka pääle tükü praaditut kalla.

  Kala om meelelahutus. Paat mass 1000. Moodor 1500, paadikäro 800, massin, millega kõik mantsahvt mere viirde viiä, mass 7000. Kas sääne asi om mõistlik? Ei olõ! 10 000 euro iist saasi 2,5 tonni turska.

  Esi priiskami ja sõs vingumi. President jätt’ provvagi maaha: kallis oll’ pitä. Kõik hoitva kokko, et toimõ tulla.

  A pensionär mugu nõud: verevät kalla, põdralihavorsti, kunsthambit, juuskvarohto, süämetsilku!
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin