Nummõr' 77
Lehekuu 24. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütäjä saava plaadi
 •  
 • Tulõ keriguplatsi laat
 •  
 • Tuhalaotaja vajju kõtuni mua sisse.
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu pandas raamatuhe
 • Elo
   
 • Vidinä haost ja haan'ast
 •  
 • Laande Alli: mulgi om’ ka sääntse tugeva nagu võrukese!
 • Märgotus
   
 • Uma Leht ku uma leht
 •  
 • Umma Lehte lugõ üle 32 000 inemise
 • Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Umma Lehte lugõ üle 32 000 inemise
   
   
  Uuringuvirma Saar Poll uursõ mahlakuun, kas ja ku põh'alikult mi kandi inemise Umma Lehte lugõva.

  Uur'misõst tull' vällä, et ekä Uma Lehe nummõrd lugõ keskmädselt inämb ku 32 000 inemist.

  Kiä omma Uma Lehe lugõja? Tulõ vällä, et Uma Lehe lugõjit om maainemiisi siän inämb ku liinainemiisi siän.

  Umma Lehte lugõva kõgõ inämb vanõmba ja noorõmba inemise: üle 60- ja alla 30-aastadsõ.

  Võro vai seto juuriga inemise omma kimmämba lehelugõja, a siskina om küländ pall'o ka noid, kiä olõ-i võrokõsõ vai seto, a iks tahtva võrokeelist lehte lukõ.

  Üten perren lugõ Umma Lehte keskmädselt 2,3 inemist. A üten suurperren lugõ seod lehte säidse ja üten tõsõn perren kogoni katõssa inemist.

  Umast Lehest loetas kõgõ inämb nal'ajuttõ (kõik' aig 67 protsenti lehelugõjist, mõnikõrd 23 protsenti), hüvvä nõvvu (kõik' aig 61 ja mõnikõrd 29 protsenti) ja uudissit (kõik' aig 57 ja mõnikõrd 30 protsenti). Viil pakva inämb huvvi ilmaennustus, intervjuu, lugõjidõ kirä ja Ruitlasõ Olavi veerg.

  20 protsenti inemiisist ütlese, et nimä omma võrokeelidse jutu lugõmisõ nii häste är op'nu, et tuu om näile kerge. Lugõmisõga saava toimõ poolõ noist inemiisist, kiä küsitlüste trehvsi.

  Siski om ka peris pall'o noid, kinkal om võrokeelist juttu küländ rassõ lukõ – nii ütel' 26 protsenti inemiisist. 19 inemist ütli kogoni, et nimä ei saa võrokeelitsest tekstist piäaigu sukugi arvo.

  Küsüti tuudki, et ku inemine Umma Lehte ei loe, sis mille? Mitte-lugõjist 30 protsenti (31 inemist) vastas', et tedä Uma Leht ei huvita. 22 inemist ütli, et nä ei mõista võro kiilt nii pall'o, et lehte lukõ.

  Viil põhjõnduisi: leht' ei käü inämb kodo, ei tiiäki taad lehte, olõ-i aigu lugõmisõs, silmänägemine om kehv jne.

  Viil tull' uur'misõst vällä, et Võromaa inemiisile pakk lisas Umalõ Lehele huvvi umakiilne kultuur' laembalt.

  84 protsenti seo kandi inemisist om kaenu televiisorist ETV võrokeelitsiid saatit («Kaemi perrä!», «Kihoq», «Veere pääl», «Mõtõlus»), 31 protsenti om käünü võro- ja/vai setokeelitsiil üritüsil (Kaika suvõülikuul', Seto Kuningriigi päiv, raamadunäütämise, kontsõrdi jne), 20 protsenti om kullõlnu Marta raadio saadõt «Lätsi küllä!».

  Küsüti ka tuud, kelles inemise hinnäst ummi juuri perrä pidävä. Võrokõsõs pidä hinnäst 58 protsenti inemiisist, setos 8 protsenti ja perräjäänü ütli, et olõ-i nä kumbki.

  Saar Poll küsse Uma Lehe kottalõ 400 Põlva ja Võro maakunna inemise käest. Vastaja olli 15–74-aastadsõ.

  Uma Lehe toimõndus tennäs kõiki Võromaa inemiisi, kiä olli nõun küsümiisile vastama.

  Olõmi väega õnnõligu, et mi leht Võromaa lugõjilõ miildüs.

  Püvvämi iks ka edespite tetä säänest aolehte, midä olõssi mi kandi inemiisil põnnõv lukõ – kon olõssi uudissit, nal'ajuttõ ni teedüst ummi ja häie ettevõtmiisi kotsilõ.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mis tsiga otsast är võtt, tuud ei panõ inämb kuningas otsa!

  Ritari Tiiu pand Rõugõ vanasõnaga paika ristipuiõ ragomisõ Rosmal.

   
   Uma Lehe sõbõr!